Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Październikowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie odbyła się w trybie korespondencyjnym Październikowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie odbyła się w trybie korespondencyjnym

 

W czwartek, 29 października odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej. Wśród omówionych tematów m.in. były zmiany w budżecie, stawki podatku od nieruchomości, a także likwidacja jednej z miejskich jednostek.

 

 

Obrady ponownie miały charakter korespondencyjny. Oznacza to, że przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie, poprowadził sesję bez udziału innych osób. Radni swoje głosy oddawali na kartach, które wrzucali do urny ustawionej na parterze magistratu w dniu sesji. Do poniedziałku, 26 października rajcy mogli przesyłać elektronicznie swoje pytania, składać wnioski, zabierać głos w dyskusji. Wielu radnych z takiej możliwości skorzystało.   

 

Podczas październikowych obrad radni przyjęli zmiany w miejskim programie wymiany źródeł ciepła. Oznacza to, że bełchatowianie o dofinansowanie na wymianę starego pieca na nowy, będą mogli ubiegać jeszcze przez najbliższy rok. To znaczy do 30 listopada 2021. Prezydent Marioli Czechowskiej zależało, aby wydłużyć program, bowiem w Grocholicach budowana jest właśnie sieć gazowa. Łódzki Oddział Polskiej Spółki Gazownictwa zapowiada, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy do sieci podłączone zostaną również domy w os. Politanice. W przyszłym roku wielu mieszkańców będzie więc jeszcze wymieniać swoje piece.

 

Rada Miejska ustaliła również wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości. W 2021 roku podatek w zależności od gruntu wzrośnie od 0,02 zł do 0,19 zł za mkw, zaś w przypadku budynków lub ich części od 0,04 zł do 0,94 zł za mkw. Więcej na ten temat piszemy w artykule "Podatek od nieruchomości". 

 

>>> Czytaj artykuł: Podatek od nieruchomości

 

Radni zdecydowali również o likwidacji Biura Planowania Przestrzennego. To jedna z miejskich jednostek budżetowych, która zajmuje się m.in. sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Analiza  struktury organizacyjnej i ekonomicznej tej jednostki, a także fakt, że powierzchnia miasta Bełchatowa pokryta jest w 100 proc. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wykazują, że decyzja o likwidacji Biura Planowania Przestrzennego jest zasadna.

 

W porządku sesji znalazły się również projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Przedstawiona została także informacja dotycząca wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Retransmisja październikowej sesji będzie dostępna na portalu www.belchatow.esesja.pl. Na wspomnianej stronie dostępne są również dokumenty dotyczące poszczególnych punktów sesji.  

 

ADA

 

Radni głosowali na kartach, które później wrzucali do urny Radni głosowali na kartach, które później wrzucali do urny

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl