Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiemDodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem

 

W związku z pandemią prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone do 24 grudnia. Przysługuje ono m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko do lat 8. Świadczenie można otrzymać w ZUS na dotychczasowych zasadach.

 


W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w przypadkach określonych w ustawie z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z zapisami ustawy, o świadczenie można ubiegać się w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku niemożności sprawowania opieki nad pociechą przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą. Ponadto dodatek przysługuje również w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu koronawirusa. Skorzystać z takiej formy wsparcia mogą rodzice dzieci w wieku do lat 8.


Ustawa reguluje także kwestię dodatku dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także na starsze dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności:

 

  • na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 


Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.


Ważna informacja!


Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa. - Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły. Jeśli wystąpią z takim wnioskiem i korzystają z opieki zapewnionej przez szkołę, nie przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wyjaśnia Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

 

>>> Czytaj: Opieka dla najmłodszych uczniów


Oświadczenie o sprawowaniu opieki należy złożyć u swojego płatnika składek, pracownik składa je do swojego pracodawcy, zleceniobiorca do swojego zleceniodawcy, a osoba prowadzące działalność gospodarczą bezpośrednio w ZUS. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność mogą to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.


Uwaga! Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

 

AP/mat. pras. ZUS

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl