Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Lutowe obrady, tak jak poprzednio, prowadzone były w trybie online Lutowe obrady, tak jak poprzednio, prowadzone były w trybie online

 

W czwartek, 25 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie. Podczas obrad rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie i porządku w mieście, sprawach finansowych oraz zaplanowanych inwestycjach. Obrady prowadzone były w trybie online.

 

 

Podczas lutowej sesji Komendant Powiatowy Policji insp. Grzegorz Czubakowski przedstawił informację na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Bełchatowa w roku 2020. Z przedstawionego raportu wynika, że w ubiegłym roku stwierdzono ponad 1000 przestępstw – to o prawie 500 mniej niż w roku 2019. Policjanci wykryli także łącznie 847 sprawców czynów przestępczych. W ubiegłym roku zmalała liczba przestępstw o charakterze kryminalnym, których odnotowano dokładnie 718. To o 243 przypadków mniej niż w 2019 roku. – Spadkowi przestępczości towarzyszył wzrost skuteczności wykrywczej, która kształtowała się na poziomie 82 proc., tj. o 4 proc. więcej niż w 2019 roku – zaznaczył komendant Czubakowski. W informacji zaznaczono również, że bełchatowscy policjanci intensywnie pracowali nad przestępstwami narkotykowymi. W ubiegłym roku udało się ich wykryć blisko 160. Dla porównania w 2019 było to nieco ponad 50. Komendant Powiatowy Policji mówił również o zabezpieczaniu imprez czy realizowaniu patroli ponadnormatywnych, które były możliwe dzięki wsparciu z miejskiego budżetu. Na to zadanie miasto przekazało bełchatowskiej jednostce 50 tys. zł. W 2020 roku policja z miejskiego budżetu otrzymała jeszcze prawie 100 tys. zł na zakup radiowozów. Pełna informacja na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Bełchatowa w roku 2020, przygotowana przez Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie dostępna jest na portalu eSesja - http://belchatow.esesja.pl/zalaczniki/120622/druk-nr-1_1117438.pdf

 

Kolejne dwa punkty dotyczyły miejskich finansów, a dokładnie zmian w budżecie Bełchatowa i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni przyjęli również aktualizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Podczas sesji Rada Miejska rozpatrzyła również projekt uchwały w sprawie rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce PEC, który pierwotnie nie znalazł się w planowanym porządku obrad.

 

Poszczególne projekty uchwał, a także pozostałe dokumenty sesyjne dostępne są na stronie belchatow.esesja.pl. Transmisję z obrad można obejrzeć za pośrednictwem portalu eSesja – dostępna jest ona w  w zakładce „transmisje z obrad” (http://belchatow.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady).

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl