Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na os. Czaplinieckim przebudowanych zostanie ok. 300 m sieci ciepłowniczejNa os. Czaplinieckim przebudowanych zostanie ok. 300 m sieci ciepłowniczej

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej na os. Czaplinieckim. Jednocześnie trwają także roboty na kolejnych odcinkach magistrali napowietrznej. W związku z trwającą modernizacją w kilku rejonach Bełchatowa planowane są przerwy w dostawie ciepła.

 

 

W ramach prac, jakie trwają na os. Czaplinieckim (w okolicach bloków 1–4), przebudowanych zostanie ok. 300 m sieci ciepłowniczej. Ponadto zlikwidowany zostanie także węzeł grupowy, a w jego miejsce wybudowane będą cztery węzły indywidualne. Zakończenie prac i odtworzenie terenu planowane jest na koniec czerwca.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi także prace modernizacyjne na kolejnych odcinkach napowietrznej sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż drogi Bełchatów – Rogowiec. Magistrala zyska nową izolację, dzięki czemu ograniczone zostaną straty ciepła na przesyle. Wymieniona zostanie także armatura oraz kompleksowo wyremontowane zostaną podpory magistrali. Jeśli chodzi o tę inwestycję, jej zakończenie planowane jest na początek września.


W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła.

 

Kiedy i gdzie nie będzie ciepłej wody?

 

• 14 – 18 czerwca – wszyscy Odbiorcy PEC w Bełchatowie oraz OSiR Wawrzkowizna
• 14 – 21 czerwca – os. Czaplinieckie bl. 1–4

 

Spółka podkreśla, że czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac i może ulec skróceniu dla niektórych odbiorców.


Zaplanowane prace odbywają się w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5. – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Więcej o pracach modernizacyjnych sieci ciepłowniczej na stronie internetowej PEC Bełchatów www.pec-belchatow.pl.

 

AP/PEC

 

Prace na os. Czaplinieckim mają się zakończyć w czerwcuPrace na os. Czaplinieckim mają się zakończyć w czerwcu

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl