Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów od lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza  Bełchatów od lat prowadzi działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji, a co za tym idzie poprawy jakości powietrza

 

Trwają prace nad opracowaniem miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument ma wyznaczać główne cele i kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, ograniczenia emisji zanieczyszczeń a także zwiększenia efektywności energetycznej.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to jeden ze strategicznych dla miasta dokumentów, a konieczność jego opracowania wiąże się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym. Przygotowanie planu, a także jego późniejsza realizacja, to nie tylko wypełnienie zobowiązania Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych – podejmowane działania prowadzić mają także do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla Bełchatowa.

 

Wcześniejszy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Bełchatowa zakładał przede wszystkim redukcję emisji CO2 (o 10 proc.) oraz spadek zużycia energii (także o 10 proc.). Do osiągnięcia wyznaczonych celów przyczyniły się prowadzone wielotorowo działania, m.in. rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowej, zakup nowoczesnych autobusów nieskoemisyjnych, termomodernizacja budynków komunalnych czy darmowa komunikacja miejska. Istotną rolę odegrały także miejski program dopłaty do wymiany starych pieców, montaż elektrofiltrów kominowych oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej (np. szkół podstawowych nr 1 i 12).

 

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu, która umożliwi ocenę aktualnego stanu powietrza atmosferycznego, zdefiniowanie koniecznych działań w zakresie ochrony środowiska a także zaplanowanie konkretnych zadań, jakie do 2030 roku miasto powinno podjąć w celu ograniczenia niskiej emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto plan znacznie ułatwi podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych.

 

Podstawą do zaplanowania odpowiednich działań będzie analiza aktualnego systemu ciepłowniczego, gazowniczego oraz elektroenergetycznego miasta. Dane do jej opracowania pozyskane zostały od dostawców ciepła, a także - w trakcie badania ankietowego - bezpośrednio od odbiorców. Dzięki temu możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procentowo wygląda udział energii w zależności od jej źródła, tj. paliw kopalnych (węgla, gazu ziemnego, oleju opałowego itp.), energii elektrycznej i OZE.

 

W planie zostaną wskazane obszary, w których konieczne będzie podjęcie konkretnych działań w celu transformacji gospodarki miasta w kierunku niskoemisyjnym. Dla każdego zaś zadania będzie jasno określony efekt ekologiczny, jaki winien zostać osiągnięty. Dodatkowo nakreślone mają zostać szacunkowe koszty wraz z propozycją źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. – Gospodarka niskoemisyjna to jeden z priorytetów dotacyjnych programów Unii Europejskiej. Dlatego dokument, nad którym właśnie pracujemy, umożliwi nam pozyskanie dodatkowych środków na planowane przez nas proekologiczne przedsięwzięcia. Bez wątpienia dotacje stanowić mogą dodatkowy impuls do prowadzenia kolejnych, szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia w naszym mieście – tłumaczy prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska oraz dodaje, że miasto planuje jeszcze bardziej zintensyfikować wszelkie proekologiczne działania.

 


W walce o czyste powietrze nie do przecenienia jest także zaangażowanie samych mieszkańców. – Możliwości do bycia bardziej eko jest naprawdę bardzo dużo, a na zdecydowaną większość działań można pozyskiwać dotacje. Zależy nam, aby bełchatowianie mieli pełną wiedzę na temat chociażby źródeł finansowania wymiany starych źródeł ciepła (zarówno w ramach miejskiego programu czy rządowego Czystego Powietrza), montażu paneli fotowoltaicznych, termomodernizacji budynków jednorodzinnych czy inwestycji w odnawialne źródła energii – dodaje prezydent Czechowska.

 


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Bełchatowa na lata 2021 – 2030 ma być gotowy w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

 


AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl