Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Raport o stanie miasta za 2020 rok dostępny jest w BIPRaport o stanie miasta za 2020 rok dostępny jest w BIP

 

Raport o stanie miasta to podsumowanie działań, jakie bełchatowski samorząd zrealizował w poprzednim roku. Uwzględnione są więc w nim informacje o miejskim budżecie, pozyskanych w 2020 roku środkach zewnętrznych, inwestycjach i strategicznych programach.

 

Z dokumentu można się też dowiedzieć, co miasto zrobiło w zakresie polityki społecznej, oświaty, ochrony środowiska oraz kultury, sportu i rekreacji. Opisane są przedsięwzięcia, jakie miasto realizowało wspólnie z bełchatowską strażą miejską, policją, jednostkami OSP czy Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Raport to także ogólne informacje o samym mieście – jego położeniu, liczbie mieszkańców oraz zmianach demograficznych, jakie zaszły na przestrzeni dwunastu ostatnich miesięcy.

 

- Miniony rok był trudny zarówno pod kątem miejskich finansów, jaki realizacji poszczególnych zadań. Epidemia koronawirusa wymusiła na samorządach zmierzenie z wieloma wyzwaniami. Mimo trudnej sytuacji i przewidywanych znacznie mniejszych wpływów nie zamroziliśmy miejskich inwestycji. Zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy wszystkie zaplanowane na 2020 roku zadania – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. – Raport za 2020 roku został przygotowany na podobnych zasadach, jak ten ubiegłoroczny i za 2018 rok. Dzięki temu dokumenty można łatwo porównać, a tym samym zobaczyć, jak przeobraża się Bełchatów – dodaje prezydent Czechowska.   

 

Teraz z dokumentem zapoznają się miejscy radni. Rozmawiać o nim będą także podczas najbliższej - czerwcowej sesji. Dyskusja nad raportem ma pomóc zasiadającym w radzie miejskiej w rozstrzyganiu o absolutorium oraz udzieleniu wotum zaufania Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

 

Raport dostępny jest także dla mieszkańców, można go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Strategie, programy, plany (https://belchatow.bip.gov.pl/strategie-programy-plany/raport-o-stanie-miasta-belchatowa-za-2020-rok.html).

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl