Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościamiProjekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami

 

Poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnościami to główny cel, jaki postawili przed sobą autorzy projektu ”Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Pierwszy etap, czyli diagnoza najważniejszych potrzeb i problemów, właśnie się zakończył. W kolejnych prowadzone będą konsultacje środowiskowe i przygotowane zostaną propozycje konkretnych instrumentów wsparcia.

 


Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” realizuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Jest on skierowany do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Realizatorzy projektu chcą zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością. W tym celu przygotowane zostaną propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponowane nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, np. wypracowane zostaną standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

 

Prace ruszyły w kwietniu i poświęcone one były analizie obecnie funkcjonujących rozwiązań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich funkcjonowania. Był to etap, na którym najbardziej intensywnie toczyły się zadania badawcze i zbieranie informacji od zainteresowanych. W efekcie powstały cztery raporty, wszystkie dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących (zgodnie z normą WCAG 2.1). Dokumenty opublikowane zostały na stronie organizatora niepelnosprawni.gov.pl a także stronie dedykowanej projektowi – wlaczeniespoleczne.pl.

 

Jesienią w całej Polsce przeprowadzone zostaną konsultacje proponowanych rozwiązań. W tym celu organizowane są warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Aby wziąć w nich udział wystarczy wejść na stronę wlaczeniespoleczne.pl, wypełnić ankietę lub zostawić swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo).

 

Po zakończeniu konsultacji przez prawie rok zaproponowane instrumenty będą testowane w ramach pilotażu. Na zakończenie projektu ma powstać projekt aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

 

Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl