Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy Bełchatowa i radni miejscy mogą do 30 września przedstawiać propozycje do budżetu miasta na 2022 r.Mieszkańcy Bełchatowa i radni miejscy mogą do 30 września przedstawiać propozycje do budżetu miasta na 2022 r.

 

Trwają prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. To najważniejszy dokument określający kierunki działania i plany na 2022 r. Do 30 września 2021 r. mieszkańcy Bełchatowa oraz radni miejscy mogą składać propozycje dotyczące wydatkowania środków finansowych.

 

W konstruowanym właśnie budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 r. szczegółowo rozpisane zostaną planowane dochody, a także wydatki. Dokument zawierać będzie między innymi: plan inwestycji, prac w ramach bieżącego utrzymania miasta, kosztów związanych z prowadzeniem jednostek oświatowych, pomocy społecznej, transportu zbiorowego oraz sposobu ich finansowania.  

 

Dlatego, każdego roku przygotowując projekt budżetu, prezydent Mariola Czechowska zachęca do składania swoich propozycji mieszkańców i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie korzystają z możliwości współtworzenia budżetu miasta i określania ważnych ze względów społecznych celów. Zazwyczaj do urzędu wpływa około stu takich wniosków od mieszkańców. Najczęściej, dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych, czy placów zabaw. Trzeba jednak zaznaczyć, że pod uwagę będą brane wyłącznie propozycje inwestycji i remontów o charakterze publicznym, związane z realizacją zadań określonych w ustawie dla gminy.

 

Na wszystkie sugestie magistrat czeka do 30 września. Te, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także konkretny wzór wniosku, jaki należy wypełnić – można go pobrać z załącznika poniżej artykułu.

 

Na etapie planowania budżetu swoje propozycje składają także jednostki należące do miasta, w tym instytucje kultury, spółki miejskie oraz osoby prawne. Tu również obowiązuje termin wyznaczony na 30 września. Po nim wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione, zarówno pod kątem finansowym, jak i możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Projekt budżetu miasta na 2022 r. przekazany zostanie zarówno radnym miejskim jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl