Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Roboty na ulicy Brzozowej powinny potrwać około dwóch tygodniRoboty na ulicy Brzozowej powinny potrwać około dwóch tygodni

 

Ulica Brzozowa zyska nową nawierzchnię. Remont ponadkilometrowego odcinka właśnie się rozpoczął. To kolejne zadanie, na którego realizację miasto pozyskało środki zewnętrzne.

 

 

Wiadomość o remoncie ulicy Brzozowej z pewnością ucieszy mieszkańców osiedla Zamoście, ale także Grocholic. Zmodernizowany zostanie liczący ponad kilometr odcinek łączący Bełchatów z gminą. W ramach prac istniejąca nawierzchnia z kruszywa zostanie wyprofilowana, a tam, gdzie to konieczne, wykonawca uzupełni podbudowę. Następnie wszystko utrwalone zostanie nową nawierzchnią z mieszkanki emulsyjno-grysowej. Przypomnijmy, że podobne rozwiązanie zastosowano m.in. na ulicach w osiedlu Ludwików. Wszystkie zaplanowane roboty na Brzozowej powinny potrwać około dwóch tygodni.

 

Remont kosztować będzie blisko 150 tys. zł, ale większość tej kwoty pokryją środki, jakie miasto pozyskało z budżetu województwa łódzkiego. Mowa o 116 tys. zł. - Planując inwestycje drogowe staramy się zawsze o pieniądze z zewnątrz. Bez dofinansowania bowiem wielu z nich nie moglibyśmy zrealizować wyłącznie ze środków własnych miasta. Fakt, że zostają nam one przyznane, to dowód nie tylko na to, że nasze wnioski były dobrze przygotowane, ale także że wytypowane planowane zadania są istotne dla poprawy stan stanu technicznego naszych ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców – mówi wiceprezydent Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz.

 

AP

 

Modernizacja ulicy Brzozowej możliwa będzie dzięki pozyskanej dotacji z budżetu województwa łódzkiegoModernizacja ulicy Brzozowej możliwa będzie dzięki pozyskanej dotacji z budżetu województwa łódzkiego

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl