Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Asystent pomaga osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności; fot./archiwum Asystent pomaga osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności; fot./archiwum

 

Asystent osoby niepełnosprawnej, asystent rodziny, wsparcie seniora czy Bank Żywności – to tylko niektóre z form pomocy, jakie bełchatowianom oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzięki temu osoby, które z na co dzień borykają się z różnymi problemami (zdrowotnymi bądź społecznymi), mogą liczyć na wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi same nie są w stanie sobie poradzić.

 


Bełchatowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wiele rodzajów usług dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. W tym celu wykorzystuje różne narzędzia, takie jak praca socjalna, zasiłki, pomoc i doradztwo. - Zależy nam na tym, by oferta kierowana m.in. do mieszkańców Bełchatowa, którzy potrzebują wsparcia, była coraz lepsza, coraz bogatsza. Zawsze warto w takie inicjatywy inwestować. Chętnie angażujemy się we wszelkie inicjatywy i projekty, których celem jest pomoc ludziom chorym i niesamodzielnym. Dzięki temu możemy skuteczniej przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu - podkreśla wiceprezydent Bełchatowa Łukasz Politański.

 

Jedną z form wsparcia, z jakiej od dwóch lat mogą korzystać bełchatowianie, jest asystent osoby niepełnosprawnej. Obecnie z takiej formy pomocy korzysta 20 niepełnosprawnych i niesamodzielnych (w tym 9 poruszających się na wózkach inwalidzkich) mieszkańców. Usługi asystenckie są niezwykle pomocne nie tylko dla uczestników projektu, ale są także ogromnym odciążeniem dla członków rodziny. Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomoże osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych. Warto podkreślić, że usługa asystencka jest bezpłatna i świadczona w sposób uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby uczestników projektu.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej to nie jedyna pomoc, jaką można uzyskać w ramach dużego projektu, jaki miasto (a z jego ramienia MOPS) prowadzi wraz z kilkoma partnerami z terenu całego powiatu. Mowa o Centrum Usług Środowiskowych. Dodatkowo pięciu opiekunów świadczy także usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia. Z tego rozwiązania korzysta obecnie w naszym mieście 17 osób.


Ponadto została rozszerzona działalności świetlic – „Ster” i „Promyk”, w których dodatkowe zajęcia z języków polskiego oraz angielskiego, matematyki, informatyki, a także spotkania sportowo-taneczne ma zapewnionych blisko 40 dzieci. Ponadto w "Sterze" odbywają się zajęcia z twórczej integracji, a w wakacje 20 dzieci uczestniczyło w obozie terapeutycznym. Z myślą o niepełnosprawnych dzieciach i młodzieży Świetlica Środowiskowa przy ul. Hubala działająca w ramach Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” organizuje szereg zajęć, m.in. kompetencje z języka polskiego i elementy języka angielskiego, kompetencje matematyczne, informatyczne, podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną, społeczne i obywatelskie.

 

Ważną częścią projektu jest Dom Dziennego Pobytu. Placówka przy ul. Żeromskiego czynna jest w dni robocze. Udział w zajęciach ogólnorozwojowych, usprawniających i dydaktycznych mogą wziąć niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego – warto podkreślić, że chętni mogą także skorzystać z transportu.

 

Centrum Usług Środowiskowych to także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki.. Wypożyczalnia działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W projekcie uczestniczy 5 placówek z Bełchatowa, Ruśca i Zelowa. Wszystkie prowadzone do końca stycznia 2023 roku w ramach CUŚ działania kosztować będą nieco ponad 6,7 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ok. 6 mln zł.

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy, jaką oferuje Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdują się na stronie placówki http://www.mopsbelchatow.pl/. Można także zadzwonić do MOPS-u pod numer 44 635 51 00.

AP

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie jednorazowe oraz długofaloweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje wsparcie jednorazowe oraz długofalowe

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl