Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Utrzymanie przewodów kominowych w należytym stanie technicznym zapewnia bezpieczne ich użytkowanie; fot./pixabayUtrzymanie przewodów kominowych w należytym stanie technicznym zapewnia bezpieczne ich użytkowanie; fot./pixabay

 

Źle eksploatowane lub zanieczyszczone przewody kominowe mogą być przyczyną pożarów bądź zaczadzenia. Dlatego też Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi ogólnopolską kampanię „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”, w ramach której chcą zwrócić uwagę na istotę i potrzebę regularnego czyszczenia kominów.

 

 

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Taką kontrolę mogą przeprowadzić wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami (Mistrz Kominiarski). Chodzi o to, by wyeliminować usterki, które w przyszłości mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. O tym, jak ważne jest utrzymanie w odpowiednim stanie przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych przypomina Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, który w tym celu prowadzi wiele kampanii społecznych.

 

Jedną z nich jest „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”. Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

 

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności, czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.


Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera i promuje także kampanie społeczne prowadzone przez inne organizacje kominiarskie :

 

  • "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy,
  • "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich,
  • "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego,
  • "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska,
  • "Bezpieczne Ciepło" organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarzy,
  • "Bezpieczeństwo i ekologia z kominiarzem" organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy,
  • "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

 

AP

 

Grafika promująca kampanię "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"Grafika promująca kampanię "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl