Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Miejska spółka "WOD.-KAN." na rzecz mieszkańców Bełchatowa działa od 30 latŻyczenia z okazji 30-lecia spółki „WOD.-KAN.” złożyli wiceprezydenci Dariusz Matyśkiewicz i Łukasz Politański, a także Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie Piotr Wysocki

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” sp. z o.o. obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury, przypomniano historię i osiągnięcia miejskiej spółki, ale nie tylko. Była to także okazja do wręczenia byłym i obecnym pracownikom medali za długoletnią służbę.

 


11 czerwca 1991 roku podpisany został Akt Założycielski Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” sp. z o.o. Od samego początku priorytetem dla miejskiej spółki było zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa ciągłości dostaw wysokiej jakości wody oraz skutecznego odbioru i przetwarzania ścieków, o czym podczas konferencji prasowej przypomniał prezes Piotr Pierzchała. - Od trzech dekad nasz zakład prowadzi nieustanne inwestycje, buduje i modernizuje magistralę oraz rozbudowuje sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wszystko po to, by bełchatowianie mieli zapewnione stałe dostawy wody, która w każdym gospodarstwie domowym jest najważniejsza. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy przedsiębiorstwem nowoczesnym, które sięga po najnowsze technologie. W planach mamy kolejne przedsięwzięcia, na które będziemy chcieli pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wszystko po to, by jak najlepiej służyć mieszkańcom i całemu miastu - dodał prezes Pierzchała. 


Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Zakładu w Miejskim Centrum Kultury odbyła się także uroczysta gala, w której udział wzięli pracownicy i władze spółki oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. wiceprezydenci Bełchatowa Dariusz Matyśkiewicz i Łukasz Politański, Przewodniczący bełchatowskiej Rady Miejskiej Piotr Wysocki oraz Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra.


Akademia była doskonała okazją do złożenia życzeń i gratulacji przez obecnych na uroczystości gości. Wyrazy uznania wszystkim, którzy tworzyli i nadal tworzą „WOD.-KAN.” w imieniu prezydenta Bełchatowa Marioli Czechowskiej złożył wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. – Te 30 lat to czas, kiedy wspólnie podejmowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych oraz wyzwań. Za tę współpracę i Państwa zaangażowanie serdecznie dziękujemy jednocześnie życząc kolejnych tak pięknych jubileuszów - dodał wiceprezydent, który przekazał także list gratulacyjny prezydent Czechowskiej.

 

- Trzydzieści minionych lat to nieustanna praca Spółki na rzecz mieszkańców Bełchatowa i naszego środowiska. Dzięki niej możemy się dzisiaj cieszyć kilometrami zmodernizowanej i nowej sieci kanalizacyjnej, nowocześnie funkcjonującym ujęciem wody, nowatorskimi rozwiązaniami zastosowanymi na oczyszczalni ścieków czy rzetelnym, kredytowanym laboratorium. 30 lat „WOD.-KAN.”-u to również historia bełchatowskiej wody, z której mieszkańcy mogą być dumni. To szereg zrealizowanych programów ekologicznych, prelekcji dla najmłodszych i akcji uczących, jak ważna jest dziś ekologia i troska o wspólne otoczenie. Cieszę się, że „WOD.-KAN.” – nasza miejska spółka – jest nowoczesnym, idącym z duchem czasu przedsiębiorstwem, które nie boi się inwestować, sięgać po pionierskie rozwiązania i skutecznie wykorzystywać zdobyte fundusze zewnętrzne. Wierzę, że stawiając na potencjał swoich pracowników, nowoczesne technologie i rozwiązania Spółka jeszcze wielokrotnie przynosić będzie korzyści mieszkańcom i całemu miastu – czytamy w liście prezydent Czechowskiej.


Jednym z ważniejszych punktów uroczystości jubileuszowych było wręczenie odznaczeń państwowych, jakie pracownikom spółki przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 14 osób, srebrne – 18, zaś brązowymi odznaczonych zostało 9 pracowników. Medale zasłużonym wręczył Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra. - Te medale, które miałem zaszczyt w imieniu Prezydenta RP wręczyć, sa wyjątkowe. Państwa służba jest wyjątkowa, bo dzięki niej wszyscy mieszkańcy Bełchatowa mogą korzystać z wody. Wiem, że swoją pracę traktujecie jak misję i wykonujecie ją z ogromnym zaangażowaniem. Jesteście w pełnym znaczeniu tego słowa profesjonalistami, czego serdecznie gratuluję - podkreślał wicewojewoda Ciecióra.


Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

AP

 

Medale w imieniu Prezydenta RP wręczył Wicewojewoda Łódzki Krzysztof CiecióraMedale w imieniu Prezydenta RP wręczył Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra

 

 

Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało kilkudziesięciu pracowników miejskiej spółkiZa Długoletnią Służbę odznaczonych zostało kilkudziesięciu pracowników miejskiej spółki

 

 >>> Zobacz fotogalerię: 30-lecie spółki „WOD.-KAN.”>>> Zobacz fotogalerię: 30-lecie spółki „WOD.-KAN.”

 

30 lat w służbie mieszkańcom Bełchatowa


Czerwiec br. to dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. miesiąc jubileuszu powstania Spółki. Dokładnie 11 czerwca 1991 roku podpisano notarialnie Akt Założycielski Spółki a w dniu 26 czerwca Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wpisał ją do Rejestru Handlowego. Do obecnej głównej siedziby na ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 z ulicy Pabianickiej 72 pracownicy przenieśli się 1 października 2000 r.


Podstawowym zadaniem Spółki od początku jej istnienia jest zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa ciągłości dostaw wysokiej jakości wody oraz skutecznego odbioru i przetwarzania ścieków.


Spółka eksploatuje:

 

  • Ujęcie Wody „Myszaki” oraz ok. 264 km sieci i przyłączy wodociągowych, zapewniając wodę 98 proc. bełchatowian,
  • Oczyszczalnię Ścieków oraz ok. 217 km sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, obsługując tym samym ponad 95 proc. mieszkańców miasta.

 

Ponadto: dba o bezpieczeństwo jakości wody dostarczanej mieszkańcom za pośrednictwem własnego Laboratorium Badawczego posiadającego Certyfikat Akredytacji, prowadzi konserwację, remonty i modernizację eksploatowanej infrastruktury technicznej, usuwa awarie, rozbudowuje istniejącą sieć wod.-kan., wydaje warunki techniczne na budowę sieci i przyłączy, uzgadnia projekty przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.


Oprócz działalności podstawowej Spółka oferuje klientom usługi m.in. w zakresie: budowy nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, inspekcji sieci kanalizacyjnych przy użyciu kamery, wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych, czyszczenia sieci kanalizacyjnych, punktowych napraw sieci kanalizacyjnych metodą bezwykopową, ekspertyzy i wymiany wodomierzy, wynajmu sprzętu, badań laboratoryjnych wody i ścieków.


Dzięki staraniom kolejnych Zarządów Spółka jest przedsiębiorstwem nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie, ale mimo to wciąż z wielkimi potrzebami inwestycyjnymi, szczególnie w zakresie renowacji starej infrastruktury. Spółka ma wprowadzony zintegrowany system teleinformatyczny, który obejmuje każdą płaszczyznę działalności przedsiębiorstwa, czyli: nowoczesny system kadrowy i finansowy, magazynowanie, zaopatrzenie, zarządzanie całą infrastrukturą mechaniczną, elektroenergetyczną, inteligentne zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Pracownicy posługują się mapami cyfrowymi.


Spółka korzysta w bardzo racjonalny i efektywny sposób z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Pierwszy projekt był realizowany w latach 2008-2016. W ramach którego częściowo zmodernizowano Ujęcie Wody i Oczyszczalnię Ścieków oraz wybudowano i zmodernizowano ponad 70 km sieci wod.-kan. a także ok. 30 km sieci kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt tego etapu projektu zamknął się w kwocie około 136 mln zł a pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ok. 62 mln zł.


Mając na celu wsparcie prywatnych właścicieli nieruchomości z terenu miasta w budowie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Spółka pozyskała w latach 2013/2014 ponad 520 tys. zł dofinansowania, zapewniła też obsługę i koordynację inwestycji, co dało efekt w postaci 209 nowych umów na odbiór ścieków a przede wszystkim dodatkowy efekt ekologiczny.


Od stycznia 2018 roku Spółka realizuje II etap projektu, w ramach którego oddała już do użytku Zamknięte Komory Fermentacyjne na Oczyszczalni Ścieków oraz wybuduje i zmodernizuje ponad 9 km sieci wod.-kan. Efektem wybudowanej instalacji biogazowej jest produkcja każdego dnia ponad 2 tys. m³ biogazu, a następnie spalanie go w układzie kogeneracyjnym, gdzie uzyskiwana jest skojarzona energia elektryczna i cieplna. W chwili obecnej średnia produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 200 kW/h, natomiast cieplnej ok. 300 kW/h. Energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni ścieków do zasilania urządzeń do przeróbki osadów ściekowych i technologii oczyszczalni ścieków, zaś energia cieplna wykorzystywana jest na cele technologiczne w zakresie ogrzewania ZKF i słonecznej suszarni osadów. Całkowity koszt II etapu projektu wynosi ok. 41 mln, z czego wartość dotacji osiągnie ponad 24 mln zł.


Zarówno w pierwszym jak i drugim etapie realizacji projektu Spółka korzysta z nisko oprocentowanych pożyczek (WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW w Warszawie) a wszystko po to, aby utrzymać jak najdłużej stosunkowo niewysoką cenę wody i ścieków, co było możliwe przez kolejnych 8 lat.


Spółka działa też na rzecz społeczności lokalnej poprzez różnego rodzaju akcje edukacyjne. Pracownicy laboratorium prowadzą w szkołach i przedszkolach ciekawe zajęcia dla dzieci, pokazując różne doświadczenia z wodą. Ponadto komórka organizacyjna ochrony środowiska organizuje szereg konkursów o tematyce ekologicznej. W ramach sponsoringu Spółka wspiera też bełchatowskich sportowców a pracownicy chętnie angażują się w akcje charytatywne np.: „Szlachetną paczkę” na rzecz podopiecznych MOPS.


mat. prasowe „WOD.-KAN.”

Fot.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl