Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej odbędą się w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratuObrady XXXVII sesji Rady Miejskiej odbędą się w Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu

 

Przed nami kolejna, XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Bełchatowscy radni spotkają się w czwartek, 30 września. Wśród tematów, nad którymi się pochyla, znalazł się m.in. ten dotyczący ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00, będą transmitowane na portalu esesja.

 


Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne, ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. O metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi decydują radni, którzy wspomnianą metodę wybierają spośród określonych w ustawie. Rada ustala również stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie danej nieruchomości. Co ważne, wyższe stawki ustalane są w przypadku, jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na najbliższej, wrześniowej sesji, bełchatowscy radni miejscy zajmą się m.in. tym tematem.


Kolejnym tematem, nad którym w czwartek, 30 września pochylą się miejscy rajcy, będzie przekazanie środków dla Komendy Powiatowej Policji. Zgodnie z przepisami art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z funkcjonowaniem Policji jest dokonywanie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji. Ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z ważniejszych obszarów działalności samorządu i władz Bełchatowa, bełchatowska policja regularnie otrzymuje wparcie z miejskiej kasy. Tym razem chodzi o przekazanie 55 tys. zł dofinansowania do zakupu oznakowanego radiowozu.


Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie radni mają się również zapoznać z informacją dotyczącą działalności Prezydenta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych. W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał dotyczące m.in. zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.


Wszystkie sprawozdania, a także projekty uchwał dostępne są na portalu belchatow.esesja.pl, gdzie na żywo transmitowane będą także obrady sesji, których początek zaplanowano na godz. 10:00.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl