Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to jeden z punktów obrad XXXVII sesji Rady MiejskiejZmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to jeden z punktów obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej

Za nami wrześniowa sesja Rady Miejskiej. Radni między innymi przyjęli informację o stanie spółek, dla których miasto jest właścicielem bądź udziałowcem.  Zdecydowano również m.in. o zmianie stawki za odbiór śmieci dla terenów niezamieszkałych.

 

Podczas wrześniowej sesji radni zdecydowali m.in. o zmianie wysokości opłat za odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. z miejsc, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z tym, że dotychczasowe stawki nie pokrywały rzeczywistych kosztów odbioru odpadów z tych nieruchomości, co sygnalizowało wiele gmin, ustawodawca podniósł ich maksymalną wysokość. Obecnie np. ustawowy górny pułap określony został na 25 zł za pojemnik 120 l. Radni bełchatowscy zdecydowali się podnieść stawkę do 20 zł za 120 l odpadów.

   

Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie radni zapoznali się również z informacją dotyczącą działalności Prezydenta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych. W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał dotyczące m.in. zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Te dotyczyły m.in. zwiększenia o 446 tys. zł sumy przekazanej w tym roku na przebudowę ulicy Kwiatowej.

 

Wszystkie sprawozdania, a także uchwały dostępne są na portalu https://belchatow.esesja.pl/, gdzie można również obejrzeć retransmisję z obrad sesji.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl