Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Konsultacje społeczne potrwają od 6-go do 11-go październikaKonsultacje społeczne odbędą się w dniach 6-11 października

Miasto Bełchatów przeprowadziło diagnozę lokalnej sytuacji społecznej.  Dzięki temu wskazane zostały obszary, w których występują problemy oraz mocne strony miasta. W oparciu o te informacje przygotowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021 -2027. Od wtorku, 5 października, dokument ten poddany jest konsultacjom społecznym. Na opinie mieszkańców magistrat czeka do 11 października.

 

 

Przygotowany przez Wydział Spraw Społecznych dokument, to obszerna informacja o sytuacji społecznej miasta. Można tam znaleźć między innymi dane o ilości i zakresie udzielanej mieszkańcom pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, stanu demograficznego czy wykształcenia bełchatowian. Przygotowana strategia zawiera szczegółową diagnozę sytuacji mieszkańców i samego Bełchatowa. Określa podejmowany zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, prac w zakresie np. przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych czy zjawiska przemocy w rodzinie. To również wykaz zaplecza instytucjonalnego, którym miasto dysponuje np. ośrodki i narzędzia wsparcia dla poszczególnych grup mieszkańców. W strategii, przedłożonej do konsultacji społecznej zdiagnozowano sytuację i przedstawiono najważniejsze problemy społeczne miasta oraz najsilniejsze jego strony.

 

Na podstawie danych opracowano cele strategiczne na lata 2021 – 2027.  Zostały one wskazane, uwzględniając rozpoznane problemy i potrzeby mieszkańców. - Zależy nam na opiniach i sugestiach mieszkańców. To bardzo ważne wskazówki, dzięki którym będziemy mogli wsłuchać się w głosy mieszkańców, by w jak największym stopniu odpowiadały one faktycznym potrzebom bełchatowian, dlatego zachęcam zarówno do zapoznania się z tym dokumentem jak i przesłaniem do nas swoich opinii – mówi Iwona Nowak dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa.  

 

Zdiagnozowane obszary deficytowe zawarte w strategii, to zarówno kierunkowskaz podejmowanych w najbliższych latach działań jak i silny argument w ubieganiu się o środki zewnętrzne.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021 -2027 oraz formularz konsultacyjny dla mieszkańców miasta dostępny jest w BIP pod linkiem: https://belchatow.bip.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-miasta-belchatowa-na-lata-2021-2027.html

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl