Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W ciągu ostatnich czterech lat liczba osób z podejrzewanych o doświadczanie przemocy domowej spadła o 40 proc.W ciągu ostatnich czterech lat liczba osób z podejrzewanych o doświadczanie przemocy domowej spadła o 40 proc.

 

Bełchatów włącza się w ogólnoświatową kampanię „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. Jej głównym celem jest wsparcie kobiet doświadczających przemocy oraz przeciwdziałanie temu zjawisku. W Bełchatowie kobiety doświadczające agresji mogą liczyć na pomoc m.in. pracowników MOPS-u czy policji.

 

W 2021 roku przypada 30. rocznica światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Jej organizatorzy - Center for Women’s Global Leadership – przekonują, że świat bez przemocy jest możliwy. By tak się stało, konieczne są niezłomność, odwaga, wzajemne wsparcie i wspólne działanie. To dzięki nim przemoc wobec kobiet została uznana za łamanie praw człowieka, przyjęto Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala corocznie temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować. Od 2015 roku temat przewodni międzynarodowej kampanii brzmi „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.

 

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” ma na celu wspieranie i koordynację pracy zmierzającej do zlikwidowania przemocy ze względu na płeć na poziomie międzynarodowym, państwowym i lokalnym.

 

W Bełchatowie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny oraz Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Zespołem Interdyscyplinarnym koordynuje Przewodnicząca – Pani Ewa Woźniak (tel. 44 635 28 76, 505 347 567).


Informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pomocy osobom doznającym przemocy znaleźć można na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie: (http://www.mopsbelchatow.pl/) w zakładce: Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.


Informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poradniki dostępne są także na stronach:

 

  • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl.
  • Projektu informacyjno - edukacyjnego "Lekarzu, reaguj na przemoc" (http://www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/) - znaleźć tam można m.in. informacje nt. prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


>>> SPRAWDŹ: Dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie


Co to jest przemoc?


Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

AP

 

Grafika dot. kampanii "16 Dni..."Grafika dot. kampanii "16 Dni..."

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl