Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Nowe stawki, za odbiór odpadów obowiązywać będą do końca czerwca 2024 r. Nowe stawki za odbiór odpadów obowiązywać będą do końca czerwca 2024 r.

Podczas Nadzwyczajnej Sesji RM radni zatwierdzili nowe stawki za odbiór odpadów. Mieszkańcy mogą mieć pewność, że przyjęta wysokość opłat nie zmieni się przez dwa i pół roku. Umowa z firmą Eko-Region obowiązywać będzie przez 30 miesięcy do końca czerwca 2024 r.

 

Przyjęta stawka za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2022 r. wynosić będzie 29,50 zł od osoby. Taką propozycję przyjęli miejscy radni. W porównaniu do innych miejscowości z województwa łódzkiego bełchatowska wysokość opłat jest jedną z najniższych.  

 

Miasto Bełchatów ogłaszając przetarg  w tym zakresie określiło aż 30-miesięczny okres obowiązywania umowy. Oznacza to, że jedyna firma, która złożyła ofertę - Eko-Region, obsługiwała będzie mieszańców od  stycznia 2022 r. do końca czerwca 2024 r. Dla mieszkańców to gwarancja utrzymania tych samych stawek przez dwa i pół roku.

 

Odbieranie śmieci z nieruchomości zamieszkałych będzie miało taką samą częstotliwość jak dotychczas, dotyczy to również odpadów wielkogabarytowych. Tu nic się nie zmienia. PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie przez 5 dni w tygodniu oraz w dwie pierwsze soboty w miesiącu. Mieszkańcy mogą z niego nieodpłatnie korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00, a w soboty 10:00 – 18:00.   

 

Nie zmieni się za to wysokość opłat  za odbiór odpadów z nieruchomości niezabudowanych. Tutaj obowiązują te przyjęte przez radnych we wrześniu 2021 r.  Podczas sesji  zatwierdzono również nowy wzór deklaracji, którą zobligowani będą wypełnić właściciele nieruchomości niezabudowanych, czyli np. sklepów, punktów usługowych czy firm.

 

Od stycznia 2022 r. obowiązywał będzie również nowy uchwalony przez Radę Miejską regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście.

 KR

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl