Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

By skorzystać z e-usług, w tym zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, trzeba mieć Profil ZaufanyBy skorzystać z e-usług, w tym zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego, trzeba mieć Profil Zaufany

 

Urodziło Ci się dziecko? Aby odebrać akt urodzenia nie musisz iść do Urzędu Stanu Cywilnego – wniosek o jego wydanie możesz złożyć przez internet. Podobnie jest z odbiorem odpisu. Dzięki e-usłudze zostanie on przesłany w wersji elektronicznej. Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście, wcześniej telefonicznie ustal datę i godzinę wizyty w USC.


Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego – narodziny dziecka, ślub, zgon. Dokumenty wymagane są przy załatwianiu wielu życiowych spraw, np. przy planowaniu ślubu. Odpis aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu uzyskać może każdy, kogo dany akt dotyczy, ale nie tylko. Dokument może odebrać także: małżonek (małżonka), inne osoby z bliskiej rodziny (np. rodzic, dziadek, babcia, dziecko, wnuk, prawnuk, rodzeństwo). Odpis może być wydany również przedstawicielowi ustawowemu oraz każdej osobie, która wykaże interes prawny (potrzebne będzie uzasadnienie i odpowiedni dokument). Jeśli nie mamy prawa do uzyskania odpisu danego aktu - urząd wyda decyzję odmowną (możliwe jest odwołanie).


Aby uzyskać dokument, nie trzeba iść do Urzędu stanu cywilnego. Wniosek o jego wydanie można bowiem złożyć w zaciszu swojego domu. Wystarczy mieć dostęp do internetu. Co więcej, dzięki e-usłudze nie ma także konieczności osobistego odbioru dokumentu. Jego elektroniczna wersja zostanie nam bowiem przesłana na nasz adres mailowy.

 

Jak złożyć wniosek online?

 

System wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na skrzynkę obywatela bez zaangażowania urzędnika.

 

Wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków:

 

  • odpis aktu, o który wnioskujemy musi dotyczyć bezpośrednio nas, naszych dzieci, małżonka lub rodziców,
  • system - w trakcie wypełniania wniosku - musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania,
  • płatności za odpis należy dokonać online.

 

"Od ręki" dostępne będą wszystkie te akty, które powstały od 2015 r. - od tej daty bowiem obowiązkowo rejestrowane są akty w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP).


>>> Złóż wniosek online


Składając wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet najpierw potwierdzamy naszą tożsamość, np. profilem zaufanym. (W filmie poniżej artykułu znajduje się prosty poradnik, jak w kilku prostych krokach założyć profil zaufany). W następnym kroku należy określić, o jaki rodzaj aktu wnioskujemy i kogo akt dotyczy. Należy też określić sposób odbioru: osobiście, pocztą lub na skrzynkę w serwisie ePUAP (dokument elektroniczny). W kolejnym kroku sprawdzamy poprawność naszych danych osobowych (w razie niezgodności należy najpierw zgłosić zmianę w danych osobowych). Następnie określamy cel wydania odpisu oraz sposób zapłaty (jeśli w danej sprawie wniosek nie jest zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Po wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu wniosku otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).Opłaty za wydanie odpisu aktu stanu cywilnegoW wielu sprawach, które wymagają uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego, nie trzeba wnosić żadnej opłaty. Bezpłatnie otrzymamy odpis np. w procedurze uzyskiwania dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, w sprawach z zakresu pomocy społecznej, sprawach alimentacyjnych czy przyznania opieki, kurateli albo adopcji.Jeśli w danej sprawie nie przysługuje zwolnienie z opłaty, wówczas trzeba zapłacić odpowiednio:

 

  • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
  • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

 

Ważne!


Jeśli chcemy osobiście złożyć wniosek o wydanie dokumentu, należy wcześniej skontaktować się z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego w Bełchatowie i umówić termin wizyty. W tym celu wystarczy zadzwonić pod numer 44 733 52 98 lub 44 733 52 95. W przypadku aktów zgonu nie trzeba wcześniej ustalać terminu.AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl