Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Radni uchwalili budżet miasta na 2022 r.Radni 18 głosami za projektem, uchwalili budżet miasta na 2022 r.

W czwartek, 16 grudnia podczas obrad radni przyjęli między innymi uchwałę określającą przyszłoroczny budżet Miasta Bełchatowa. Zaakceptowali również Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

- Opracowanie prognoz finansowych, zwłaszcza długoterminowych, nie było łatwe, ze względu na dużą niepewność, związaną z nadal trwającą pandemią COVID-19 oraz trudną do przewidzenia sytuacją ekonomiczną kraju, która uzależniona jest w dużej mierze od rosnącej w szybkim tempie inflacji, jak również podejmowanych działań  zmierzających do walki z nią, poprzez cykliczny wzrost stóp procentowych – mówiła podczas sesji prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska. Grudniowe posiedzenie zdominowane zostało dyskusją nad planami finansowymi miasta na przyszły rok i Wieloletnią Prognozą Finansową.

 


W 2022 r. planowane dochody dla miasta to blisko 257,5 mln zł. Dla porównania w 2021 r. było o 58 mln zł więcej. Wydatki w nowym roku w sumie zaplanowano na blisko 273,5 mln  zł. Oznacza to, około 15 mln zł deficytu. Ponad 13,5 mln zł z tej kwoty wróci do kasy miasta z subwencji uzupełniającej z Ministerstwa Finansów za ubytki, jakie Bełchatów odnotował z podatków PIT i CIT.

 


Skonstruowanie budżetu tak, by jeszcze móc przeprowadzać inwestycje, nie było  łatwe. Blisko 257 mln zł stanowić będą wydatki bieżące. Na zapewnienie prawidłowego działania szkół i przedszkoli, czyli na edukację, wydane zostanie ponad 105 mln zł. To największa część budżetu z wydatków bieżących. 63,5 mln zł przeznaczonych zostanie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny. 36 mln zł przeznaczonych zostanie na gospodarkę komunalną. Koszt administracji to 24 mln zł. Ponad 15 mln zł zaplanowano na transport publiczny oraz  utrzymanie dróg powiatowych i gminnych. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez urząd, jak i jednostki podległe, kosztować mają blisko 6,5 mln zł.

 


Na inwestycje, w tym drogowe, w 2022 r. zapisano blisko 17 mln zł. Będą one finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i ze źródeł zewnętrznych. Kwota ponad 6 mln zł to  inwestycje drogowe. W tym realizacja ostatniego etapu przebudowy ul. Kwiatowej, budowa łącznika ul. Kopeckiego z ul. Okrzei oraz budowa i przebudowa chodników i dróg w mieście.  

 


Z dofinansowania z Unii Europejskiej przeprowadzony zostanie remont Muzeum Regionalnego, zaplanowano również środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła jako dotację dla mieszkańców. Pięć lokali użytkowych w budynku Odry przekształconych zostanie na mieszkania komunalne. Planowane jest również stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miałyby one zapewnioną opiekę, zajęcia usprawniające, a także wyżywienie. To tylko niektóre z planowanych do realizacji przedsięwzięć na najbliższy rok.

 

    
Radni przyjęli również Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2022 -2034. Znalazły się w nim między innymi dwa kluczowe zadania, których realizacja zaplanowana jest do 2028 r. „Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie” to jedno z nich. Na realizację tego zadania miasto chce przeznaczyć 24 mln 700 tys. zł, z czego  18 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2022 r. Drugie zadanie to „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Piotrków Tryb. - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” z rządowego programu Kolej Plus. Łączne przewidziane wydatki na ten cel do 2028 r. mają wynieść 31 mln zł. 

 

Radni uczcili również minutą ciszy pamięć Polaków, którzy zmarli z powodu COVID -19.


KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl