Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

O środki z PUP mogą wnioskować osoby bezrobotne, a także przedsiębiorcyO środki z PUP mogą wnioskować osoby bezrobotne, a także przedsiębiorcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił terminy naboru wniosków w 2022 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego można przeznaczyć m.in. na staże szkolenia czy rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 Chodzi nie tylko o aktywne, ale również pasywne sposoby walki z bezrobociem. Staże, kursy i szkolenia, prace interwencyjne czy bony na zasiedlenie to tylko niektóre z nich. Do tego dochodzą jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Wszystkie propozycje aktywizacji zawodowej oraz zasady przyznawania wsparcia znaleźć można na stronie Powiatowego Urzędy Pracy w Bełchatowie w zakładce: Formy aktywizacji (http://pupbelchatow.pl/formy-aktywizacji.html).

 

Terminy naboru wniosków w 2022 roku

 

Od 03.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane są wnioski na:

 

 • staże,
 • bony na zasiedlenie.

 

Od 17.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:

 

 • prace interwencyjne,
 • roboty publiczne,
 • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
 • szkolenia,
 • pokrycie kosztów egzaminów i licencji,
 • pokrycie kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o:

 

 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Kolejne nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane będą każdorazowo przez Urząd (informacja na stronie internetowej: www.pupbelchatow.pl) - do wyczerpania limitu środków. 

 

Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wzory formularzy wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu 24.01.2022 r. Ponadto informujemy, że w przypadku gdy łączna wartość złożonych wniosków przekroczy limit środków, jakimi dysponuje urząd w 2022 roku, to w pierwszej kolejności rozpatrzeniu będą podlegały wnioski tych firm, które nie korzystały z KFS w latach poprzednich. 

 

 Wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy  Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać także pod numerami telefonów:

  

 • staże, tel.: 44 631 40 57,
 • dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631 40 70,
 • prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 roku życia, tel.: 44 631 40 47, 44 631 40 48,
 • szkolenia, KFS, koszty egzaminów i licencji, koszty studiów podyplomowych, przygotowanie zawodowe dorosłych, tel.:  44 631 40 60,
 • bony na zasiedlenie, tel. 44 631 40 74.

 

AP

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl