Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Radni będą obradować w Sali Herbowej Urzędu Miasta; fot. archiwumRadni będą obradować w Sali Herbowej Urzędu Miasta; fot. archiwum

 

Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście – między innymi tymi tematami zajmą się radni podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. W porządku znalazły się także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Bełchatowa. Transmisję z obrad będzie można śledzić na żywo na portalu eSesja w czwartek, 24 lutego. Początek o godz. 10:00.

 

Przed nami drugie w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej. W porządku obrad XLIII sesji znalazło się kilka projektów uchwał, m.in. dotycząca zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Bełchatowa na lata 2015 – 2023. Wspomniany dokument jest podstawą do tworzenia miejskiego budżetu na kolejne lata oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na zawarte w nim inwestycje. To także główne narzędzie do wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju naszego miasta. Dlatego też konieczna jest jego aktualizacja. Podczas lutowej sesji radni zapoznają się także z informacją bełchatowskiej policji na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku ubiegłym w naszym mieście.

 

Rajcy pochylą się również nad projektami uchwał związanymi z edukacją. Jeden z nich dotyczy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z projektem, w tym roku na ten cel miasto ma wyodrębnić w budżecie ponad 380 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą głównie na na studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Pozostała część pozwoli dofinansować koszty przejazdów oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych. W projekcie uchwały wskazane zostały też priorytetowe kierunki, w jakich nauczyciele powinni się dokształcać. Wśród nich są m.in. języki obce, nauczanie uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywanie zasobów cyfrowych w procesie kształcenia czy prowadzenie zajęć stymulujących rozwój fizyczny uczniów. Drugi ze stricte edukacyjnych tematów dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu „Cyfrowa Trójk@” w Szkole Podstawowej nr 3, w ramach którego do szkoły trafi m.in. nowy sprzęt komputerowy.

 

W trakcie sesji radni zajmą się także sprawami finansowymi. Mowa o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz miejskim budżecie.

 

Porządek obrad wraz ze wszystkimi materiałami dotyczącymi XLIII sesji Rady Miejskiej znajdują się na portalu eSesja (https://belchatow.esesja.pl/). Tam również będzie można na żywo śledzić obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00 w czwartek, 24 lutego.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl