Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent otrzymała od radnych wotum zaufania oraz absolutorium Rok 2021 miasto zakończyło z nadwyżką budżetową

Podczas czerwcowej sesji radni miejscy udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej za wykonanie budżetu w 2021 r. -  Ten rok budżetowy zapowiadał się na trudny, dzisiaj mogę powiedzieć, że to był dobry czas dla miasta  – mówiła podczas sesji prezydent Czechowska.

 

Skonstruowanie budżetu Miasta Bełchatowa na 2021 r. nie było łatwym zadaniem. Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych  bezpośrednio przekłada się bowiem na finanse samorządów, do tego doszły negatywne skutki pandemii.  W ciągu roku sytuacja w kraju się poprawiłą i ustabilizowała, co również korzystnie wpłynęło na budżet Bełchatowa. Dochody miasta osiągnęły blisko 337 mln zł, czyli o ponad 19 mln zł więcej niż zakładano, co stanowi 106,4 proc. ustalonego w projekcie budżetowym planu. To środki finansowe pochodzące między innymi  z bardzo dobrej realizacji podatków PIT, CIT czy sprzedaży nieruchomości.    

 

Miasto w ubiegłym roku poniosło wydatki  w wysokości blisko 308 mln zł, czyli o 14 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Stanowi to 97 proc. założonego planu w budżecie na 2021 r. Największe nakłady w bieżących zobowiązaniach stanowi oświata — to ponad 103 mln zł. Ponad 98 mln zł kosztowały zadania związane z zadaniami z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

 

Wydatki poniesione na inwestycje w 2021 r. osiągnęły blisko 29 mln zł. Największe zadania przeprowadzone zostały w obszarze transportu publicznego (za ponad 10,5 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (za prawie 8 mln zł) oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (za 5 mln zł).  Najważniejsze ukończone zadania to termomodernizacja budynku Odry przy Czaplinieckiej 5, uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta, rozbudowa ulicy Zamoście, realizacja projektu "Zielone Grocholice", ale też i budowana ciągu pieszo-rowerowego, parkingów, zatoczek czy odtworzenie nawierzchni al. ks. kard. S. Wyszyńskiego.  

 

W 2021 roku rozpoczęto również trzy duże inwestycje, z czego dwie zostały ukończone w tym roku budżetowym. To przebudowa ulicy Kwiatowej oraz modernizacja i remont Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”. Obecnie realizowana jest budowa łącznika Kopeckiego z Okrzei. Na ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje miasto skutecznie aplikowało o środki zewnętrzne, chociażby z programów rządowych.

 

– W tym miejscu warto również wspomnieć o pozyskanym w ubiegłym roku wysokim dofinansowaniu z funduszu Polski Ład – to 18 mln zł. Umowa z wykonawcą na przebudowę dróg na osiedlu Binków już została podpisana – podkreśla prezydent Mariola Czechowska.  

 

Miasto rok 2021 zakończyło z nadwyżką finansową sięgającą blisko 29 mln zł.

 

Warto również zaznaczyć, że w ubiegłym roku Bełchatów miał najniższe w swojej historii zadłużenie.  Na koniec grudnia w stosunku do zrealizowanego budżetu stanowiło zaledwie 13,5 proc.

 

- Dziękuję przede wszystkim moim wydziałom finansowym, pani Skarbnik za podejmowane z wyprzedzeniem działania, które pozwoliły nie tylko przeciwdziałać niekorzystnym warunkom, ale również i zapewniły stabilizację finansową miasta — podkreślała prezydent Czechowska.  

 

Radni po wysłuchaniu sprawozdania finansowego oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej udzielili 19 głosami za przy 3 przeciwnych i jednym wstrzymującym się absolutorium Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

 

- Jeśli chodzi o moją pracę, to jeden z najważniejszych dni dla  mnie w ciągu roku. Jestem bardzo wdzięczna za przyjęcie sprawozdań, za udzielenie mi absolutorium i wotum zaufania. To dla mnie wielka nobilitacja dla mnie i siła do dalszego działania – mówiła prezydent Czechowska.

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl