Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Osoby zagrożone zwolnieniem mogą skorzystać z programu aktywizacji zawodowejOsoby zagrożone zwolnieniem mogą skorzystać z programu aktywizacji zawodowej

 

Trwa nabór do projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”. Udział w nim mogą wziąć mieszkańcy Bełchatowa, którzy w ostatnim czasie stracili pracę bądź grozi im zwolnienie. Co ważne, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Projekt, który realizują Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, przewiduje kilka form wsparcia. Pierwsza z nich to doradztwo zawodowe, które połączone będzie z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na szkolenia i kursy zawodowe, w tym również stypendium szkoleniowe. Ponadto w ramach programu przewidziano także pełne 3-miesięczne staże zawodowe i stypendium stażowe w wysokości 2,7 tys. zł brutto miesięcznie.

 

Uczestnikami projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” mogą być osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie jednego z 7 powiatów woj. łódzkiego, w tym także bełchatowskiego, które:

 

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym nie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • są przewidziane do zwolnienia albo zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentację rekrutacyjną można znaleźć na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kompetencji (https://www.crklodzkie.pl/pl/) lub na stronie Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego (https://www.ppt.belchatow.pl/).

 

„Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” to jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na którego realizację pozyskano unijne dofinansowanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.

 

Plakat dot. projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” Plakat dot. projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl