Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Grudniową sesję Rady Miejskiej zdominuje temat budżetu miasta na 2023 rok; fot. archiwumGrudniową sesję Rady Miejskiej zdominuje temat budżetu miasta na 2023 rok; fot. archiwum

 

Przed nami LII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad, które odbędą się w czwartek, 15 grudnia, będzie głosowanie nad projektem miejskiego budżetu na 2023 rok. Radni pochylą się także m.in. nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023 – 2032. Początek obrad o godz. 10:00.


Na najbliższej, grudniowej sesji radni będą rozmawiać o kształcie miejskich finansów na 2023 rok. Najważniejszym punktem posiedzenia będzie głosowanie nad uchwałą budżetową, która określa plan dochodów i wydatków miasta na kolejny rok. 


Według projektu przygotowanego przez prezydenta miasta Mariolę Czechowską miejskie dochody w 2023 r. sięgną blisko 280 mln zł, czyli o ponad 20 mln zł mniej niż w roku bieżącym. Wydatki natomiast zakłada się na poziomie 300 mln zł. Przewidywany deficyt w głównej mierze ma byćsfinansowany z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach poprzednich.


Lwią część wydatków tradycyjnie pochłonie oświata, na którą miasto planuje przeznaczyć blisko 120 mln zł. W projekcie zarezerwowano niemal 50 mln zł na inwestycje, z czego prawie 17 mln na drogowe. Miejskie wydatki to także ponad 31 mln zł na transport i łączność oraz 41 mln zł na rodzinę i pomoc społeczną. W trakcie sesji radni ustalą również, jakie środki w przyszłym roku miasto przeznaczy m.in. na gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną i sport, bezpieczeństwo publiczne czy gospodarkę mieszkaniową.


Przyszłoroczne założenia finansowe przeanalizowała już Komisja Budżetu i Skarbu Miasta bełchatowskiej Rady Miejskiej i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.


W porządku obrad grudniowej sesji Rady Miejskiej znalazły się także punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na bieżący rok. Radni pochylą się także na projektem WPF na lata 2023 – 2032, zdecydują ponadto o oddelegowaniu swojego przedstawiciela do Rady Rynku Pracy w Bełchatowie.


Wszystkie dokumenty sesyjne, włącznie z prezydenckim projektem uchwały budżetowej na 2023 rok znaleźć można na portalu eSesja. Tam również będzie prowadzona transmisja online z obrad. 

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl