Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Wrześniowa sesja MRM była pierwszą w roku szkolnym 2022/2023Wrześniowa sesja MRM była pierwszą w roku szkolnym 2022/2023

 

Za nami VI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. W trakcie obrad radni zapoznali się m.in. ze stanem przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Wyrazili także intencję zorganizowania w naszym mieści kilku wydarzeń skierowanych do młodzieży.


Jednym z tematów, jakim podczas wrześniowej sesji zajęli się członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej była bełchatowska oświata, a konkretnie jej przygotowanie do nowego roku szkolnego 2022/2023. Szczególną uwagę radni zwracali na rozwój szkolnych sieci informatycznych i ich znaczeniu dla rozwoju edukacji.


W dalszej części obrad poruszone zostały kwestie związane z planami organizacji w Bełchatowie kilku wydarzeń. Mowa o majowej grze terenowej i turnieju e-sportowym. W tym ostatnim przypadku eliminacje online miałyby zostać przeprowadzone jeszcze w grudniu bieżącego roku, zaś półfinał i finał – w roku następnym. – Mamy nadzieję, że nasze propozycje zaktywizują młodzież. Jesteśmy przekonani, że turniej e-sportowy może być przydatny przy wzmacnianiu logicznego myślenia oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, natomiast gra terenowa może zachęcić do wyjścia z domu i szerszej integracji – mówi wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie Dawid Walczak.


Młodzi radni przyjęli także uchwałę w sprawie organizacji „Forum Bełchatowskiego”. Wydarzenie ma być okazją dla młodzieży do spotkania ze znanymi osobistościami polskiej sceny politycznej, ale nie tylko. Radni w planach mają również zaproszenie specjalistów z różnych dziedzin, m.in. ekonomii. Dzięki temu uczniowie bełchatowskich szkół będą mogli porozmawiać z ekspertami, a także pogłębić swoją wiedzą w interesujących ich tematach. Wspomniane forum miałoby się odbyć na początku 2023 roku.

 

AP

 

Młodzi radni zapoznali się m.in. z raportem nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnegoMłodzi radni zapoznali się m.in. z raportem nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl