Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Radni przyjęli także uchwały dotyczące miejskich finansówRadni przyjęli także uchwały dotyczące miejskich finansów

 

Podczas LVI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 30 marca, ustalone zostały warunki przyznawania lokali w bloku, jaki przy ul. Podmiejskiej budować będzie spółka SIM. Zdecydowano także o przekazaniu gruntów przy ul. Czaplinieckiej BTBS-owi, gdzie spółka chce wybudować swój blok. Ponadto radni przyjęli miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.


Sprawa określenia zasad naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji, jaką w Bełchatowie realizuje spółka SIM Łódzkie, była jednym z pierwszych punktów marcowej sesji Rady Miejskiej. W przyjętej przez radnych uchwale sprecyzowane zostały kryteria pierwszeństwa oraz warunki, jakie muszą spełnić bełchatowianie ubiegający się o mieszkania przy ul. Podmiejskiej. Zgodnie z zapisami, w budynku zamieszkać będą mogły osoby posiadające zdolność czynszową, ale których dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przypomnijmy, że wspomniany blok to pierwsza inwestycją, jaką w Polsce realizować będą Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. W budynku powstanie 16 mieszkań. Będą to kawalerki, a także lokale 2, 3 i 4 pokojowe. Ich metraż będzie się wahać od 27 do 67 mkw. Dwa lokale dostosowane zostaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Drugim stricte mieszkaniowym tematem, jakim podczas marcowej sesji zajęli się miejscy radni, była kwestia przekazania spółce BTBS terenów znajdujących się przy ul. Czaplinieckiej. Podjęcie uchwały w tej sprawie to jeden z warunków ubiegania się przez Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o dofinansowanie planowanej inwestycji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. W grę wchodzi wsparcie sięgające nawet 35 proc. kosztów. To właśnie na gruntach przy ul. Czaplinieckiej miejska spółka planuje wybudować czterokondygnacyjny blok, w którym powstanie 36 nowych mieszkań.

 

Kolejną uchwałą, nad którą w czwartek, 30 marca, pochylili się radni Rady Miejskiej, jest ta dotycząca przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Bełchatowa. W dokumencie jasno określono zadania, jakie w ciągu najbliższych miesięcy zamierza prowadzić miasto. Są to m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku oraz ich obligatoryjne znakowanie (chip) i kastrację, opiekę nad wolnożyjącymi kotami, czy działania edukacyjne promujące właściwe postawy i zachowania wobec zwierząt. W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, miasto będzie realizować program wspólnie ze Strażą Miejską oraz bełchatowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Zdzieszulickiej.

 

W porządku obrad znalazły się ponadto punkty dotyczące ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, to w przypadku ich segregacji maksymalna stawka wynosić będzie 240 zł za 1 m3, jeśli zaś odpady nie są segregowane to wówczas stawka wzrasta do 480 zł za 1m3. W kwestii opróżniania zbiorników radni ustalili, że opłata nie może przekraczać 70 zł za każdy 1 m3 odebranych nieczystości ciekłych. W przypadku przydomowych oczyszczalni maksymalna kwota to zaś 100 zł za 1 m3.

 

Marcowa sesja była również okazją do zapoznania się przez radnych z kilkoma sprawozdaniami oraz raportami za ubiegły rok. W jednym z nich podsumowano działalność bełchatowskiej Straży Miejskiej. Z danych wynika m.in., że w 2022 roku jednostka realizowała swoje statutowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście, przeprowadziła blisko 14 tys. interwencji i kontroli, które zakończyły się nałożeniem 118 mandatów oraz skierowaniem 10 wniosków do sądu. To znaczący spadek w porównaniu do lat wcześniejszych. W ubiegłym roku bełchatowscy strażnicy oprócz stałych obowiązków zaangażowani byli w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii. Pomagali m.in. policji, sanepidowi oraz Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Kolportaż maseczek ochronnych, rozwożenie środków do dezynfekcji, monitorowanie placówek oświatowych, a także schroniska dla osób bezdomnych to tylko część realizowanych w tym obszarze zadań. Kolejnym wyzwaniem dla funkcjonariuszy była sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie. Od początku konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą straż miejska stała się służbą pierwszego kontaktu dla przybywających do Bełchatowa uchodźców. Strażnicy wydawali tzw. pakiety startowe, przewozili przyjeżdżających do miejsc zakwaterowania, dowozili paczki żywnościowe oraz produkty pierwszej potrzeby, współpracowali z wolontariuszami, harcerzami i mieszkańcami. O wszystkich działaniach, jakie w ubiegłym roku prowadzili strażnicy miejscy można przeczytać w raporcie, który wraz z pozostałymi materiałami sesyjnymi dostępny jest na portalu eSesja TUTAJ.

 

Miejscy radni zapoznali się też ze sprawozdaniem z ubiegłorocznej realizacji dwóch programów, a konkretnie z zakresu wspierania rodziny, a także przeciwdziałania oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Kolejne z przedstawionych podczas sesji sprawozdań dotyczyło zadań, jakie w ubiegłym roku magistrat podjął w ramach promocji miasta Bełchatowa oraz współpracy z miastami partnerskimi.

 

W trakcie LVI sesji radni zajęli się ponadto miejskimi finansami. Przyjęte zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą m.in. inwestycji drogowych, jakie w tym roku zamierza przeprowadzić miasto, a konkretnie o te, na które pozyskaliśmy 25 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu. Oferty, jakie wpłynęły do magistratu, o ok. 5 mln zł przekraczały zabezpieczone na ten cel środki w miejskim budżecie. By miasto mogło podpisać umowę z wykonawcami, konieczne było zatwierdzenie zmian w WPF-ie. Dodatkowo radni przyjęli zmiany w miejskim budżecie.AP

 

Prezydent Mariola Czechowska przekazała radnym informację ze swojej działalnościPrezydent Mariola Czechowska przekazała radnym informację ze swojej działalności

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl