Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusaDodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa

 

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 wraca nauczanie zdalne w najmłodszych klasach. Uczniowie klas 1-3, podobnie jak ich starsi koledzy, do końca listopada będą mieć lekcje online. Rodzice, którzy muszą zostać w domu, otrzymają zasiłek opiekuńczy na podobnych zasadach jak wiosną. Jeśli rodzice najmłodszych uczniów nie mają możliwość sprawowania nad nimi opieki w domu, będą mogli zapisać swoje pociechy na zajęcia opiekuńcze w świetlicach szkolnych.

 


Najmłodsi uczniowie podstawówek od dziś uczą się z domu. O objęciu całej polskiej edukacji nauczaniem zdalnym zdecydował rząd, co ma związek z sytuacją epidemiczną w kraju. - Przed nami trudny czas. Pandemia nasila się, więc i nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Dlatego muszą wejść nowe restrykcje. Chronimy tym samym naszą służbę zdrowia, chronimy naszych obywateli - tłumaczył Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w środę, 4 listopada. Do szkół dzieci wrócą najwcześniej na początku grudnia, ale, jak zaznacza premier, data ta może ulec przesunięciu.


Rodzice dzieci do lat ośmiu, którzy muszą w tym czasie sprawować nad nimi opiekę, będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego, o czym informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - W związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju zdecydowaliśmy o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Będzie on przysługiwał przez 21 dni, od 9 do 29 listopada – wyjaśnia minister. Co ważne, zasiłek przyznawany będzie na takich samych zasadach jak wiosną. Wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Będzie on wypłacany za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, w tym także za dni ustawowo wolne od pracy. Co ważne, zmiany nie obejmują opieki żłobkowej i przedszkolnej, które nadal prowadzą zajęcia.


Komu przysługuje zasiłek?


Z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do ośmiu lat. Świadczenie przysługuje z powodu zamknięcia (z powodu COVID-19) żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Można się o niego ubiegać także w przypadku braku możliwości opieki przez nianię. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz młodzieży do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie mogą także otrzymać rodzice, których dorosłe dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nie ukończyło 24 lat. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, np. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

 

Jak ubiegać się o zasiłek?


Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).


Ważne! Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

 

>>> Czytaj: Opieka dla najmłodszych uczniów w bełchatowskich świetlicach szkolnych


W Bełchatowie na nauczanie online przeszło 1722 dzieci uczących się w klasach 1-3. Decyzją prezydenta Bełchatowa Marioli Czechowskiej, we wszystkich bełchatowskich szkołach podstawowych oraz w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 9 działać będą świetlice, które prowadzić będą zajęcia opiekuńcze. Rodzice, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki, powinni zgłosić się do szkoły, w której uczy się ich pociecha. Na stronach internetowych placówek umieszczone zostaną szczegółowe informacje.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl