Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Po wakacyjnej przerwie radni ponownie wzieli udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie Po wakacyjnej przerwie radni ponownie wzieli udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie

 

Przygotowanie miejskich szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego, finansowe wsparcie dla bełchatowskiej policji oraz sprawa budowy nowych mieszkań w ramach SIM Łódzkie – m.in. takimi tematami zajęli się miejscy radni podczas sierpniowej sesji. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy ku czci ofiar bełchatowskiego getta, którego 80. rocznicę likwidacji obchodziliśmy w ostatnich dniach.


80 tys. złotych – taką kwotę przekaże miasto dla bełchatowskiej Komendy Powiatowej Policji. Tak stanowi przyjęta podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej uchwała. Większość tej kwoty, bo 60 tysięcy, przeznaczona zostanie na zakup nowego samochodu służbowego. – Będzie to radiowóz oznakowany klasy C, który wykorzystywany będzie przez wydział prewencji oraz dzielnicowych. Połowę jego wartości pokryją środki w Komendy Głównej, a pozostałą część sfinansuje miasto. Bardzo cieszymy się, że kolejny rok z rzędu możemy liczyć na tak duże wsparcie z urzędu miasta. Chciałem także podkreślić, że nasza współpraca układa się znakomicie, dzięki czemu możemy razem skutecznie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Wymiernym skutkiem podejmowanych wspólnie z miastem działań jest fakt, że ubiegły rok był pierwszym od lat, w którym na bełchatowskich ulicach nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego – mówi komendant bełchatowskiej policji insp. Grzegorz Czubakowski. Druga przyjęta przez radnych uchwała przewiduje natomiast przekazanie z miejskiej kasy 20 tys. zł na tzw. patrole ponadnormatywne. – Dzięki miejskiemu wsparciu możemy skierować policjantów na patrol np. w ich czasie wolnym. Pozwala to m.in. na lepsze zabezpieczenie różnego rodzaju imprez masowych, sportowych czy kulturalnych – tłumaczy komendant Czubakowski.


W porządku obrad znalazło się także kilka punktów dotyczących bełchatowskiej oświaty. W związku ze zbliżającym się końcem wakacji, radni zapoznali się z obszerną informacją nt. przygotowania miejskich placówek do nowego roku szkolnego. Z dokumentu przedstawionego podczas sierpniowej sesji dowiedzieli się oni m.in., że w roku szkolnym 2022/2023 do prowadzonych przez miasto szkół i przedszkoli uczęszczać będzie ponad 5 tys. dzieci i młodzieży, a liczba oddziałów w pełni zabezpiecza potrzeby edukacyjne wszystkich uczniów, również niepełnosprawnych. Co ważne, w każdej z miejskich placówek zapewniona będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W informacji znalazły się także dane na temat remontów i napraw, jakie przeprowadzono w placówkach. Prace prowadzone były praktycznie we wszystkich, choć zakres robót ustalany był dla każdej z nich indywidualnie. Mowa m.in. o malowaniu sal czy korytarzy, wymianach podłóg i ogrodzeń czy naprawach dachów. Wszystkie prace, których szczegółowy wykaz znaleźć można w raporcie zamieszczonym na portalu eSesja, kosztowały blisko 560 tys. Dodatkowo w najbliższym czasie wybudowany zostanie plac zabaw w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 (ponad 270 tys. zł). Warto wspomnieć, iż szkoły i przedszkola dokonały także zakupów niezbędnego wyposażenia (m.in. szafek dla uczniów, krzesełek, stolików, bojlera czy kuchni gazowo-elektrycznej) za łączną kwotę ok. 100 tys. zł. W informacji można Radni otrzymali także informację nt. pozyskanych przez placówki oświatowe środkach zewnętrznych, które przeznaczone będą m.in. na budowę punktów i pomocy dydaktycznych czy pracowni przedmiotowych.


Kolejny temat, nad którym pochylili się radni, dotyczył wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przypomnijmy, że pobyt w miejskich przedszkolach oraz oddziałach zerowych w podstawówkach do 5-ciu godzin dziennie jest bezpłatny. Jeśli dziecko przebywa w placówce powyżej tego wymiaru, rodzice uiszczają opłatę. Czerwcowe obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki obliguje samorządy do uwzględnienia wskaźnika waloryzacji w pobieranych opłatach. Zgodnie z nim od 1 września wysokość opłaty, jaką ponosić będą rodzice dziecka za każdą dodatkową godzinę, wynosić będzie 1,14 zł. Uchwała przewiduje również rabaty dla rodziców samotnie wychowujących dziecko (25 proc.), na drugie dziecko w przedszkolu (50 proc.) oraz za trzecie i każde kolejne dziecko w przedszkolu (75 proc.).


W trakcie XLVIII sesji poruszona została również kwestia wniesienia przez miasto wkładu pieniężnego do spółki SIM Łódzkie. Wkład finansowy, o którym mowa w przyjętej przez radnych uchwale, zapewni miastu udziały w spółce. Przypomnijmy, że Bełchatów dołączył do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w czerwcu ub. roku. Umowa gwarantuje, że w naszym mieście wybudowane zostaną dwa budynki wielorodzinne – przy ul. Sienkiewicza oraz Podmiejskiej (łącznie powstanie w nich ponad 50 lokali mieszkalnych). Obecny na sesji p.o. prezesa zarządu SIM Łódzkie Janusz Wdzięczak podkreślał, że wspomniane inwestycje będą pierwszymi realizowanymi przez spółkę i jednymi z pierwszych tego typu zadań w regionie. Przetarg na ich wykonanie ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie, a spółka liczy na wyłonienie wykonawcy jeszcze w październiku.


Rada Miejska zajęła się także sprawami miejskich finansów, a dokładnie zmianami w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto prezydent Mariola Czechowska przekazała radnym informacje na temat pomocy, jaką miasto udziela zaprzyjaźnionym z Bełchatowem miastom w Ukrainie – Nowogrodowi Wołyńskiemu oraz Jużnoukraińskowi. Wspomniano również o planowanym w październiku forum inwestycyjnym, które może być szczególnie cenne dla naszych ukraińskich partnerów w kontekście ich przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. W trakcie dwudniowego spotkania zaprezentowany zostanie ponadto potencjał gospodarczy Nowogrodu Wołyńskiego, poruszone mają zostać także kwestie współpracy władz lokalnych z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.


Wszystkie materiały sesyjne znaleźć można na dedykowanemu Radzie Miejskiej w Bełchatowie portalu eSesja.

 

AP

 

Prezydent Mariola Czechowska przedstawiła radnym m.in. informacje dotyczące pomocy naszym miastom partnerskim na Ukrainie Prezydent Mariola Czechowska przedstawiła radnym m.in. informacje dotyczące pomocy naszym miastom partnerskim na Ukrainie

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl