Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Korzystanie z systemu c-KOB jest bezpłatne Korzystanie z systemu c-KOB jest bezpłatne, umożliwia m.in. pełną kontrolę nad aktualnością przeglądów 

 

Ważna informacja dla zarządców bloków, budynków przemysłowych, hal, sklepów czy budynków fabrycznych. Teraz książkę obiektu budowlanego można prowadzić także w postaci elektronicznej w systemie c-KOB – informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Do tej pory książka obiektu budowlanego miała formę wyłącznie papierową. Teraz dzięki nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., możną ją także prowadzić w postaci elektronicznej. Potrzebny do tego będzie system c-KOB, czyli oficjalna, rządowa aplikacja. Dostępna jest ona pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl. Do korzystania z c-KOB nie potrzebny jest żaden specjalistyczny sprzęt czy oprogramowanie. Wystarczy komputer i przeglądarka internetowa. Dostępna jest także jego wersja mobilna na smartfony. Aplikacja jest całkowicie bezpłatna.

 

Jak informuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego system c-KOB umożliwia założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych. W c-KOB będą odnotowywane m.in. informacje o przeprowadzanych kontrolach, ekspertyzy, przeglądy techniczne, decyzje, postanowienia i zaświadczenia wydawane przez organy administracji publicznej. System umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca, łatwą edycję danych, automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom.

 
Co zyskujesz?
- pełną kontrolę nad aktualnością przeglądów,
- funkcję powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
- szybki i bezpośredni dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca,
- łatwą edycję danych,
- automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
- niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów,
- niwelowanie kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów,
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej.
 

Książkę obiektu budowlanego prowadzi się m.in. dla budynków wielorodzinnych, przemysłowych, hal, sklepów i budynków fabrycznych. Obowiązek jej prowadzenia nie obejmuje domów jednorodzinnych, garaży, wiat innych budynków w zabudowie jednorodzinnej czy dróg i mostów.

 

W dalszej perspektywie system stanie się wyłącznym narzędziem do prowadzenia książki obiektu budowlanego i niemożliwym stanie się prowadzenie jej w formie papierowej. Więcej informacji odnośnie c-KOB można znaleźć na stronach: www.gunb.gov.pl/strona/c-kob oraz www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#c-KOB.

 

ADA

na podstawie materiałów przesłanych

przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl