Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na zdjęciu prezydent Mariola Czechowska przy mównicy na scenie Gigantów Mocy Prezydent Mariola Czechowska podziękowała wszystkim, którzy pracowali i pracują na rzecz Bełchatowa

 

32 lata temu odbyły się pierwsze w III RP wolne i demokratyczne wybory do rad miast i gmin. O wydarzeniach tych przypomina nam Dzień Samorządu Terytorialnego, którego obchody w Bełchatowie odbyły się w miniony piątek, 20 maja.

 

 

Miejsko-powiatowe uroczystości rozpoczęły się mszą św., która odprawiona została w ogrodach parafii pw. Narodzenia NMP. Później włodarze miasta, powiatu, radni, samorządowcy, a także pracownicy urzędów, spółek i placówek oświatowych spotkali się w MCK PGE Gigantach Mocy, gdzie odbyła się część oficjalna.

 

- Minęły już 32 lata od chwili, gdy samorząd w Polsce odrodził się w oparciu o pamiętną ustawę o samorządzie gminnym oraz pierwsze w III Rzeczypospolitej wolne oraz demokratyczne wybory do rad gmin i miast. Nie trzeba wiele mówić o tym, jak bardzo zmienił się w tym czasie nasz kraj, jak bardzo zmienił się Bełchatów – powiedział Artur Kurzeja, sekretarz miasta Bełchatowa. – Nie może być żadnych wątpliwości, że ten milowy kamień nie mógłby zaistnieć, gdyby nie samorząd właśnie, samorząd, który w istocie jest zaproszeniem do wzięcia  odpowiedzialności nie tylko za swój własny los, ale także za los swojego sąsiedztwa, swojej okolicy, gminy, za los całego państwa wreszcie. (...) Wobec niewątpliwych trudności politycznych, społecznych i gospodarczych, spowodowanych w szczególności przez pandemię oraz sytuację międzynarodową, przed polskimi samorządowcami stanęły obecnie wyzwania największe od lat. Zgodzimy się chyba, że jeśli mamy tym problemom sprostać, musimy wykazać się jeszcze większą odpowiedzialnością, jeszcze większą solidarnością i jeszcze większym zaangażowaniem, w codzienne obowiązki. Praca w samorządzie, bez względu na jej charakter, jest przede wszystkim służbą na rzecz wspólnoty – mówił podczas uroczystości sekretarz Artur Kurzeja.

 

Prezydent Mariola Czechowska podziękowała natomiast wszystkim, którzy pracują i pracowali na rzecz bełchatowskiego samorządu oraz Bełchatowa. – Myślę, że dla nas wszystkich to wielka radość, że po wielu miesiącach obostrzeń związanych z pandemią, możemy wspólnie świętować Dzień Samorządowca. Za bardzo dobrą współpracę dziękuję pani staroście, Zarządowi Powiatu Bełchatowskiego i radnym powiatowym. Szczególne podziękowania kieruje również do radnych Rady Miejskiej w Bełchatowie na czele z panem przewodniczącym Piotrem Wysockim, bo to właśnie z Wami wspólnie na co dzień budujemy samorząd w naszym mieście. Moim najbliższym współpracownikom – wiceprezydentom, pani skarbnik, sekretarzowi miasta, a także wszystkim dyrektorom urzędu miasta oraz miejskich placówek i jednostek wraz z prezesami spółek. Składam również wielkie podziękowania dla prezesów i dyrektorów instytucji w naszym mieście, które na co dzień z nami współpracują. Ta współpraca jest tym bardziej ważna, że stoimy na progu transformacji energetycznej, czyli ogromnych zmian w naszym regionie. Przed nami wszystkimi stoi więc bardzo duże wyzwanie. Z okazji święta samorządowca życzę nam wszystkim szczęścia, zdrowia, wytrwałości, a także siły, cierpliwości, niegasnącego zapału i wszelkiej pomyślności – powiedziała podczas uroczystości prezydent Mariola Czechowska.  

 

Na zakończenie obchodów odbył się koncert. Na scenie MCK pge Gigantów Mocy wystąpił zespół Warszawska Orkiestra Sentymentalna.

 

Samorządy terytorialne zostały reaktywowane dokładnie 32 lata temu. Pierwsze w III RP wolne wybory samorządowe do rad miast i gmin odbyły się dokładnie 27 maja 1990. Na pamiątkę jego reaktywacji, a także wspomnianych wyborów obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Przypada on właśnie na 27 maja, co zapisane jest w uchwale Sejmu RP z 2000 roku, podjętej z okazji 10-lecia jego odrodzenia. Przy okazji warto przypomnieć, że od 1 stycznia 1999 roku mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na powiaty (w tym gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy. Podział ten zastąpił obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny na województwa i gminy. Podział ten, od chwili jego wprowadzenia, ulega niewielkim modyfikacjom. Praktycznie co roku następują niewielkie korekty granic województw, powiatów i gmin. Jak można przeczytać na rządowej stronie stat.gov.pl: według stanu na 1 stycznia 2022 r. podział administracyjny Polski obejmował: 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 662 gminy miejsko-wiejskie i 1513 gmin wiejskich).

 

ADA

 

Na zdjęciu sekretarz miasta Artur Kurzeja przy mównicy na scenie Gigantów Mocy Sekretarz miasta Artur Kurzeja przypomniał jak ważną rolę pełnią samorządowcy

 

Na zdjęciu samorządowcy i poczet sztandarowy miasta W obchodach udział wzięli m.in. włodarze miasta, dyrektorzy placówek, pracownicy urzędów i prezesi spółek

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl