Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W porządku obrad znalazł się m.in. punkt dotyczący dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieliW porządku znalazł się m.in. punkt dotyczący dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Dofinansowanie zawodowe nauczycieli, stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej – między innymi tymi tematami zajmą się miejscy radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Transmisję z obrad, które odbędą się w czwartek, 23 lutego, będzie można śledzić na żywo na portalu eSesja. Początek o godz. 10:00.

  

Przed nami kolejne w tym roku posiedzenie Rady Miejskiej. W porządku obrad LV sesji znalazło się kilka projektów uchwał, m.in. dotycząca wsparcia dla bełchatowskiej policji. Chodzi o przekazanie 60 tys. zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu. Radni zapoznają się również z informacją KPP w Bełchatowie na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w naszym mieście za 2022 rok. Z raportu wynika, że w ubiegłym roku w Bełchatowie spadła liczba przestępstw kryminalnych i gospodarczych, a ich wykrywalność osiągnęła niemal 80 proc. Jeśli zaś chodzi o przestępstwa narkotykowe, tutaj wykrywalność sięga blisko 98 proc. Policjanci prowadzili także szereg działań prewencyjnych. Mowa tutaj o programie „Mój dzielnicowy”, ale także zajęciach dla dzieci i młodzieży, jak chociażby „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie” czy „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Ważnym aspektem ich pracy są także działania zapobiegające przemocy w rodzinie, a także zabezpieczania ponad 100 imprez masowych. Kluczową rolę dla poprawy bezpieczeństwa w Bełchatowie odebrały z pewnością patrole ponadnormatywne, na które miasto przekazało 20 tys. zł. W dokumencie znalazły się także dane dotyczące sytuacji na bełchatowskich drogach.


Podczas lutowej sesji radni pochylą się również nad projektem uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. W tym roku na ten cel miasto ma wyodrębnić w budżecie ponad 367 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą głównie na studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Pozostała część pozwoli dofinansować koszty przejazdów oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych. W projekcie uchwały wskazane zostały też priorytetowe kierunki, w jakich nauczyciele powinni się dokształcać. Wśród nich są m.in. zapewnienie dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczanie uwzględniające potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywanie metod aktywizujących oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezpieczeństwo cyfrowe oraz prowadzenie zajęć stymulujących rozwój umysłowy i fizyczny uczniów.


Radni zajmą się także sprawami finansowymi. Mowa o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa oraz miejskim budżecie.


Porządek obrad wraz ze wszystkimi materiałami dotyczącymi LV sesji Rady Miejskiej znajdują się na portalu eSesja (https://belchatow.esesja.pl/). Tam również będzie można na żywo śledzić obrady, które rozpoczną się o godz. 10:00 w czwartek, 23 lutego.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl