Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa, spotkała się w radnymi w styczniu, w sprawie interwencji dotyczącej podwyżek cen ciepła  Prezydent Miasta Bełchatowa, spotkała się w styczniu z radnymi RM, w sprawie interwencji dotyczącej podwyżek cen ciepła

 

Jest odpowiedź od PGE GiEK S.A. na pisma Prezydenta Miasta Bełchatowa i radnych w sprawie podwyżek cen ciepła. Z nadesłanej informacji wynika, że podjęta została decyzja o ponownej weryfikacji cen ciepła.

 

Przypomnijmy. Chodzi o podwyżki cen ciepła, które od 23 stycznia wprowadziła bełchatowska elektrownia. Dla odbiorców to wzrost cen o 40 proc. od dotychczasowej stawki.  W pierwszych dniach tego roku oraz 10 stycznia wraz z radnymi Rady Miejskiej Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska wystąpiła z pismami do bełchatowskiej elektrowni z postulatem ponownej weryfikacji proponowanej stawki i odstąpienia od planowanych wówczas podwyżek. W sprawie interweniowali również parlamentarzyści z naszego okręgu.

 

10 lutego do Urzędu Miasta w Bełchatowie wpłynęła odpowiedź w tej sprawie od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Spółka informuje w niej, że w ramach Grupy Kapitałowej PGE, powołany został zespół, który prowadzi intensywne prace nad ponowną weryfikacją składników cenotwórczych dostarczanego ciepła, co w efekcie ma się wiązać z rozważeniem możliwości obniżenia cen.

 

W piśmie czytamy, że spółka  rozumie potrzeby mieszkańców, a przy podejmowanych decyzjach biznesowych kieruje się zawsze zasadą „Partnerstwa, Rozwoju, Odpowiedzialności”. Wskazuje również, na gotowość do konstruktywnego dialogu z lokalnym dostawcą ciepła, tak by wypracować korzystne ceny ciepła dla bełchatowskich odbiorców.  

 

KR

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl