Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zdjęcie z obrad kwietniowej sesji RM w BełchatowieW trakcie obrad radni zapoznali się z kilkoma raportami oraz sprawozdaniami

 

Podczas kwietniowej sesji radni omawiali kilka miejskich inwestycji, m.in. planowany remont fragmentu ul. Czyżewskiego. Zajęli się także sprawami finansowymi, społecznymi, edukacją i sportem. W trakcie obrad, których zapis można obejrzeć na portalu eSesja, przyjęto również uchwałę dotyczącą pomocy dla Jużnoukraińska.


Pierwszym merytorycznym punktem kwietniowych obrad Rady Miejskiej było sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Miejskiego Centrum Sportu. Radni otrzymali informacje m.in. na temat zarządzanych przez MCS obiektów sportowych oraz organizowanych w nich wydarzeniach. Mowa o Stadionie Miejskim wraz z czterema boiskami treningowymi, hali „Energia”, Miejskich Kortach Tenisowych oraz lodowisku. W dokumencie, który wraz z pozostałymi materiałami można znaleźć na portalu eSesja, zawarto również wyczerpujące wiadomości na temat zorganizowanych w 2021 roku imprez sportowych. A tych - mimo panującej wtedy pandemii koronawirusa – zorganizowano aż 21. 10 z nich miało zasięg lokalny, m.in. 18. Bełchatowski Bieg Niepodległości, kilka zawodów tenisa ziemnego czy turniej rugby. Nie brakowało także większych wydarzeń. Trzy imprezy miały zasięg wojewódzki (Warsztaty Nordic Walkig, „Chodź po zdrowie”, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka oraz 9. edycja „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”). W naszym mieście gościliśmy także sportowców z całej Polski, których przyciągnęło osiem ogólnopolskich rywalizacji, jak chociażby Lotto Triathlon Energy Bełchatów, Bełchatowska Piętnastka, „Gambit Bełchatowski” Szachów Szybkich czy bieg „Piątka szyta na miarę”. W dokumencie, jaki przedstawiony został radnym znaleźć można ponadto sprawozdanie ze współpracy z MCS-u z miejskimi klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 

Miejscy radni zapoznali się również z raportem o stanie oświaty, w którym wyszczególniono działania, jakie miasto realizowało w ciągu ostatniego roku. Miasto zapewnia dostęp do edukacji, wychowania i opieki ponad 7 tys. dzieci. W tym celu prowadzi jeden żłobek, dziewięć przedszkoli, osiem szkół podstawowych oraz jedno liceum. Ofertę edukacyjną uzupełnia zaś 12 niepublicznych placówek oświatowych. W prowadzonych przez miasto podstawówkach naukę pobiera blisko 4,7 tys. uczniów (223 klasy), a nieco ponad 200 uczęszcza do tzw. zerówek (11 oddziałów). Z kolei w 19 klasach III LO uczy się ponad 400 licealistów. Podobnie jak w latach poprzednich magistraat zapewnił wszystkim uczniom podstawówek darmowe podręczniki. W poprzednim roku miasto korzystało także z wielu programów i konkursów. Dzięki temu np. w Szkole Podstawowej nr 4 powstał ekologiczny punkt dydaktyczny, cztery podstawówki (nr 3, 8, 12 i 13) oraz III LO otrzymały dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, a w SP 13 wybudowano pochylnię dla uczniów poruszających się na wózkach. Pod koniec ubiegłego roku Bełchatów pozyskał również dotację na wyposażenie szkół podstawowych w tzw. „Laboratoria przyszłości”. W każdej z ośmiu szkół pojawią się m.in. drukarki 3D, lutownice, mikrokontrolery czy cyfrowe kamery przenośne. W dokumencie możnarównież znaleźć dane dotyczące wydatków oświatowych ponoszonych przez miasto, liczby pracujących w Bełchatowie nauczycieli, ilości oraz wielkości oddziałów szkolnych i przedszkolnych.


W trakcie XLV sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia od bełchatowskiego powiatu zarządu nad ul. Czyżewskiego. Chodzi konkretnie o odcinek od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do krzyżówki ze Staszica. Teraz miasto będzie mogło zawrzeć porozumienie ze Starostwem Powiatowym i wyremontować wspomniany fragment ul. Czyżewskiego.


Radni miejscy wyrazili również zgodę na wystąpienie przez miasto do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z wnioskiem o sfinansowanie udziałów Bełchatowa w Społecznej Inicjatywie Społecznej Łódzkie. Chodzi o kwotę nieco ponad 280 tys. zł, które stanowią 10 proc. planowanych w naszym mieście inwestycji mieszkaniowych. W naszym mieście planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych – jednego przy ul. Sienkiewicza (41 lokali), drugiego zaś przy ul. Podmiejskiej (16 mieszkań). Szacowany łączny koszt obu inwestycji to ponad 28 mln zł.

 

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący oceny zasobów pomocy społecznej, która przygotowana została w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej. W dokumencie zawarte zostały dane na temat sytuacji demograficznej i społecznej Bełchatowa, informacje na temat liczby osób korzystających ze wsparcia m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w opracowaniu można również znaleźć informacje dotyczące miejskich programów pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom potrzebującym. Radni pochylili się również nad sprawą finansowania opieki nad dziećmi mieszkającymi w gminie Bełchatów, a które uczęszczają do działających na terenie miasta żłobków. Podczas kwietniowej sesji przyjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Jużnoukraińska. Chodzi konkretnie o artykuły spożywcze, które trafią do mieszkańców naszego miasta partnerskiego w Ukrainie.

 

W trakcie obrad rajcy zajęli się również miejskimi finansami. Dzięki przyjętym zmianom w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej możliwy będzie m.in. zakup opasek bezpieczeństwa dla 120 bełchatowian w ramach rządowego Korpusu Wsparcia Seniorów.AP

 

Na zdjęciu prezydent Mariola Czechowska oraz wiceprezydenci Matyśkiewicz i PolitańskiRadni zapoznali się również z informacją na temat działalności Prezydenta Bełchatowa oraz urzędu miasta

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl