Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 dron belchatow 0529Targ Nieruchomości odbędzie się w budynku MCK PGE Giganty Mocy

 

Jakie mieszkania najlepiej się sprzedają? Na co zwracają uwagę klienci podczas oględzin lokalu i czy skorzystać z pomocy agenta? Jak nowocześnie i z gustem urządzić swoje M? Odpowiedzi na te i inne będzie można uzyskać na naszym październikowym wydarzeniu dedykowanym właśnie temu tematowi. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w Targu będą mogli zgłaszać taką chęć już od 1 lipca. Będzie to pierwsza w naszym mieście impreza dedykowana osobom planującym zakup mieszkania lub domu. Jej głównym celem ma być promocja lokalnych przedsiębiorców działających w branżach związanych bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem nieruchomości.


Do udziału w Targu Nieruchomości, który planujemy na początku października, już dziś zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców. Mile widziani są pośrednicy w obrocie nieruchomości, rzeczoznawcy, doradcy kredytowi, projektanci ogrodów, ale nie tylko. Targ będzie także doskonałą przestrzenią do zaprezentowania swojej oferty przez fotografów, dekarzy, elektryków, budowlańców czy specjalistów od remontów. Imprezie towarzyszyć będą również wykłady i panele poświęcone różnym tematom związanym z branżą budowlaną i nieruchomości.


Wszyscy, którzy chcą zaznaczyć swoją obecność na bełchatowskim Targu Nieruchomości, od 1 lipca będą mogli składać formularze zgłoszeniowe. Druk dostępny jest w załączniku poniżej artykułu oraz w Zespole ds. Rozwoju Miasta (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pokój nr 304, II piętro). Można je dostarczyć osobiście do magistratu lub wysłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Na zgłoszenia od wystawców czekamy do 10 sierpnia.


– Dla bełchatowian będzie to dobra okazja, by w jednym miejscu porozmawiać ze specjalistami na różne tematy związane z nieruchomościami. Z targu z pewnością skorzystają również osoby przymierzające się do remontu domu lub mieszkania. Wśród wystawców będą firmy prezentujące elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz. Liczymy również na obecność architektów i designerów, którzy podpowiedzą, jak urządzić swoje wnętrze, by było ono nie tylko piękne, ale także funkcjonalne. Z pewnością to impreza dla wszystkich, którzy marzą o własnym mieszkaniu lub domu. Wszyscy zwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad eksperckich – mówi Jakub Berłowski, koordynator Zespołu ds. Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie.

 


 

Formularz zgłoszeniowy

Targ Nieruchomości

01-02.10.2022 r. (sobota- niedziela, godz. 15.00- 19.00) Miejskie Centrum Kultury, Bełchatów, plac Narutowicza 1A.

Dane firmy

Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Adres firmy oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis

Dane przedstawiciela firmy

Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Nieprawidłowy wpis
Warunkiem uczestnictwa w Targu Nieruchomości jest wysłanie lub złożenie wypełnionego niniejszego formularza zgłoszeniowego.
Nieprawidłowy wpis
Zaznacz odpowiednie pole
REGULAMIN TARGU NIERUCHOMOŚCI
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dotyczące organizacji i udziału w Targu Nieruchomości zwanego Targiem.
2. Celem Targu jest promocja i aktywizacja lokalnych przedsiębiorców.
3. Organizatorem Targu jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem.
4. Organizator wyznacza Zespół ds. Rozwoju Miasta jako komórkę odpowiedzialną za organizację Targu.
5. Zespół ds. Rozwoju Miasta mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pokój nr 303 - 305 tel. 44/733 51 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
6. Uczestnikiem Targu może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Bełchatowa w szeroko rozumianej branży nieruchomościowej (zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Wystawcą), w szczególności w  zakresie:
- pośrednictwa w obrocie nieruchomości,
- rzeczoznawstwa majątkowego,
- doradztwa kredytowego,
- projektowania/architektury/dekoracji wnętrz,
- home stagingu,
- projektowania ogrodów,
- fotografii wnętrz,
- dekarstwa,
- elektryki,
- hydrauliki,
- usług: sprzątających, ogrodniczych, wykończeniowych/ remontowych, budowlanych itp.
2. Targ odbywać się będzie w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przy placu Narutowicza, w terminie 01- 02.10. 2022 r. w godzinach od 15.00- 19.00
3. Harmonogram Targu zaprezentowany będzie na oficjalnej stronie Miasta Bełchatowa  www.belchatow.pl  oraz na oficjalnym Fanpage na Facebooku: facebook.pl/belchatow.

§ 2. Warunki uczestnictwa
1. Wystawca, aby móc zaprezentować swój produkt rozumiany jako towar lub usługę zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszeniowego w Zespole ds. Rozwoju Miasta, w terminie od 01.07.2022 r. do 10.08.2022 r. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz można złożyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazany w § 1 pkt 5 adres e-mail.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.belchatow.pl  i w Zespole ds. Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bełchatowa.
3. Wysłanie lub złożenie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Liczba stoisk jest ograniczona. Na stoisko wystawiennicze składa się stół i 2 krzesła.
5. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem Wystawcy do uczestnictwa w Targu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Targu, jeśli proponowany przez przedsiębiorcę zakres działalności nie będzie wpisywał się w cel Targu.
O odmowie uczestnictwa w Targu Organizator poinformuje przedsiębiorcę zgłaszającego się w drodze elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
7. Jeśli liczba zgłoszeń uczestnictwa w Targu jest większa niż liczba dostępnych miejsc o udziale w Targu decyduje Organizator, na podstawie kolejności zgłoszeń.
8. W przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na uczestnictwo Wystawcy, formularz zgłoszeniowy traktowany będzie jako umowa pomiędzy Organizatorem a Wystawcą.
9. Działalność Wystawcy może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonym mu przez Biuro Organizatora miejscu tj. na stoiskach wystawienniczych zapewnionych przez Organizatora.

§ 3. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie Wystawcy, na osobach z nim współpracujących oraz na osobach trzecich, w szczególności powstałe w czasie montażu, demontażu urządzeń na stoisku Wystawcy, w czasie trwania Targu oraz powstałe na skutek siły wyższej np. pożaru, eksplozji, zalania wodą. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub pozostałe osoby z winy Wykonawcy. W godzinach otwarcia wydarzenia Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko produktów, sprzętu i urządzeń oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków przed, po i w trakcie Wydarzenia. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby z nim współpracujące.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców wymagające uzyskania zgód i licencji od organizacji zbiorowego zarządzania ani za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów prezentowanych na Wydarzeniu produktów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Wystawcy oraz osób z nim współpracujących spowodowane kradzieżą, zniszczeniem przez osoby trzecie.
6. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Wystawca lub osoby z nim współpracujące wyrządziły osobom trzecim podczas udziału w Targu.
7. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za produkty znajdujące się na jego stoisku.
8. Wystawca powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Targu (towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Targu, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.
9. Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za powierzone mu przez Organizatora na czas Targu stoisko wystawiennicze.

§ 4. Informowanie i reklama
1. Organizator zobowiązuje się umieścić informacje o Wystawcy na swojej stronie internetowej (www.belchatow.pl) oraz na portalach społecznościowych Organizatora, na co Wystawca zgodził się wysyłając lub składając formularz zgłoszeniowy.
2. Wystawca jest zobowiązany reklamować swój udział w Targu informując o nim w mediach społecznościowych. Może także reklamować i prezentować swoje produkty lub usługi nieodpłatnie wyłącznie na terenie własnego stoiska, w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych Wystawców i zwiedzających. Zamieszczenie reklam poza stoiskiem Wystawcy bez zgody Organizatora jest zabronione i reklamy takie mogą być usuwane przez Organizatora.
3. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie wystawianych przez siebie produktów i stoiska oraz na wykorzystanie tych zdjęć w materiałach promocyjnych wydarzenia przez Organizatora, w tym na stronie internetowej www.belchatow.pl   oraz na portalach społecznościowych Organizatora.
4. Wystawca biorący udział w Targu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych swojego wizerunku utrwalonego za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych w całości lub we fragmentach, w celach informacyjno- promocyjnych związanych z Targiem. Zgoda ta obejmuje w szczególności takie pola eksploatacji jak m. in. foldery reklamowe, ulotki, plakaty, publikacja na stronach internetowych www.belchatow.pl, w mediach społecznościowych Organizatora. Organizator zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny oraz będą zawierały odpowiedni opis, wskazujący na nazwę Targu. 5.  W czasie trwania Targu, Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne poprzez utrwalenie:
1) wizerunku Wystawców (w przypadku udziału z ramienia Wystawcy osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – Wystawca jest zobowiązany do pozyskania zgody od tych osób na wykorzystanie wizerunku),
2) znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach.
6.Wystawcy Targu oraz osoby obsługujące stoisko (pracowników, współpracowników, osób towarzyszących) obowiązują odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.Wizerunek osób obecnych/przebywających na terenie Targu może zostać utrwalony przez Organizatora i rozpowszechniony w postaci fotografii lub w materiale wizualnym.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wystawca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Organizatorem a Wystawcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą będą rozpatrywanie przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji i przeprowadzenia Targu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2) Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
3) Dane osobowe zawarte w Formularzu zgłoszenia udziału w Targu będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych z uwzględnieniem innych przepisów prawa, w tym (art. 6 ust. 1 lit. a, b) RODO), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w celu organizacji, promocji Miasta Bełchatowa, aktywizacji lokalnych przedsiębiorców, związanym z organizacją Targu. Dane osobowe w zakresie wizerunku, podczas wydarzenia (zgodnie z Regulaminem Targu Nieruchomości) mogą zostać utrwalone i rozpowszechnione, w celu informacyjno-promocyjnym.
4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Targu, gdzie podanie danych jest dobrowolne – jednakże ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Targu.
5) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Dostęp do danych mogą mieć podmioty, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz pracownicy Urzędu Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora. Ponadto media lokalne i inne uczestniczące w danym wydarzeniu, a utrwalające wizerunek/wypowiedzi osób uczestniczących w Targu.
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którą dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl