Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać przez najbliższe tygodnie Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać przez najbliższe tygodnie

 

W rejonie ul. Czyżewskiego obowiązuje już zmieniona organizacja ruchu. Ma to związek z remontem, który miasto prowadzi na odcinku od ul. Staszica do ul. Dąbrowskiego. Zamknięcie części ulicy dla ruchu, spowodowało też zmiany w trasie miejskich emzetek.

 

 

Aby roboty mogły przebiegać sprawnie, remontowany fragment ul. Czyżewskiego został wyłączony z ruchu. W związku z tym wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu:

 

  • do ul. Sportowej dojedziemy przez Czyżewskiego od ul. Północnej,
  • ul. Harcerska będzie dwukierunkowa,
  • do bloków nr 4, 5 i 6 na os. 1 Maja będzie można dojechać z ul. Kempfinówka bądź od strony południowej obecnie jednokierunkową ulicą wzdłuż miejskiego żłobka i przedszkola nr 4, która na czas remontu będzie dwukierunkowa,
  • do bloków TBS-u wjedziemy od strony ul. Targowej.

 

 

Zmiany w trasach emzetek

Należy wspomnieć, że w związku z czasowym wyłączeniem z ruchu ulicy Czyżewskiego, zmianie uległy także trasy emzetek linii 2, 4, 5 oraz 6 i 7. Miejski Zakład Komunikacji wprowadził następujące zmiany:

 

Linia nr 2 w kierunku Szpitala zawraca na rondzie im. R. Kaczorowskiego w ul. 1 Maja, następnie skręca w prawo w ul. Dąbrowskiego, w lewo w ul. Czyżewskiego, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączone z eksploatacji dla tej linii zostają przystanki Staszica/1 Maja i Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 2 w kierunku Rynku Grocholskiego z ul. Czyżewskiego skręca w prawo w ul. Dąbrowskiego, w lewo w ul. 1 Maja, następnie zawraca na rondzie im. R. Kaczorowskiego w ul. 1 Maja, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączone z eksploatacji dla tej linii zostają przystanki Staszica/1 Maja i Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 4 z ul. Staszica skręca w lewo w ul. 1 Maja, następnie w lewo w ul. Dąbrowskiego, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączone z eksploatacji dla tej linii zostają przystanki Staszica/1 Maja i Czyżewskiego/ os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 4 kurs przez os. Olsztyńskie z ul. Staszica skręca w prawo w ul. 1 Maja, następnie w lewo w ul. Dąbrowskiego, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 5 w kierunku Czyżewskiego/pętla przez ul. Kwiatową i ul. Dąbrowskiego skręca w prawo w ul. 1 Maja, następnie w lewo w ul. Staszica, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 5 w kierunku Czyżewskiego/pętla przez Plac Wolności z ul. Czyżewskiego skręca w prawo w ul. Dąbrowskiego, w lewo w ul. 1 Maja, w lewo w ul. Staszica, następnie w prawo w ul. Czyżewskiego, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 5 w kierunku Przemysłowej/Batis prosto ul. Staszica, następnie skręca w prawo w ul. 1 Maja, w lewo w ul. Dąbrowskiego, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 6 z ul. Dąbrowskiego skręca w prawo w ul. 1 Maja, następnie w prawo w ul. Staszica, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączone z eksploatacji dla tej linii zostają przystanki Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW i Staszica/1 Maja.

 

Linia nr 6 kurs przez os. Olsztyńskie z ul. Dąbrowskiego skręca w prawo w ul. 1 Maja, następnie w lewo w ul. Staszica, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 7 w kierunku ul. Nowej z ul. Czyżewskiego skręca w prawo w ul. Dąbrowskiego, w lewo w ul. 1 Maja, następnie w lewo w ul. Staszica, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Linia nr 7 w kierunku Przemysłowej/Batis prosto ul. Staszica, następnie w prawo w ul 1 Maja, w prawo w ul. Dąbrowskiego, w lewo w ul. Czyżewskiego, następnie w lewo w ul. Kwiatową, dalej trasa bez zmian. Tymczasowo wyłączony z eksploatacji dla tej linii zostaje przystanek Czyżewskiego/os. Żołnierzy POW.

 

Autobusy zatrzymują się na przystankach objazdowych.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl