Ankieta

Szanowni Bełchatowianie!
Urząd Miasta Bełchatowa przeprowadza ankietę celem zbadania efektywności działań promocyjnych oraz poznania Państwa oczekiwań względem prowadzonych działań marketingowych. Niezwykle ważna jest dla nas Państwa opinia w tej kwestii, która pozwoli nam ocenić nasze działania promocyjne oraz poprawić ich efektywność w przyszłości. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną do wewnętrznych opracowań.