Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaBełchatów - tylko dobre re:akcje

Bełchatów – tylko dobre re:akcje

Wizualizacja loga Miasta Bełchatowa wraz z hasłem reklamowym
Od czerwca 2013 roku do dziś Miasto Bełchatów posługuje się nową strategią komunikacji i promocji. o efekt prac nad realizowanym wówczas przez Miasto projektem pn. „Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim”.

Wspomniany projekt współfinansowany był w 85 proc. przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu przeprowadzono badania marketingowe, opracowano Strategię Marki Miasta Bełchatowa oraz stworzono System Identyfikacji Wizualnej Miasta składający się z logotypu oraz jednolitej formy graficznej przyjętej dla wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych Bełchatowa.

Logotyp Bełchatowa zbudowany został zgodnie z założeniami wynikającymi ze Strategii Marki Miasta. Ukazuje i komunikuje najważniejsze atuty Bełchatowa, czyli dynamizm, innowacyjność, rozwój i aktywność mieszańców. W logotypie występuje znany na całym świecie symbol włączenia urządzenia, definiowany jako „power”, zachęcający  do “włączenia się” i skorzystania z oferty miasta. Istotną częścią logotypu jest również zielony liść ukazujący Bełchatów jako miasto pełne terenów zielonych i dbające o środowisko naturalne. Liść w połączeniu ze znakiem “power” prezentuje jabłko nawiązując w ten sposób do herbu Bełchatowa i wcześniejszych działań promocyjnych. Logotyp Bełchatowa wskazuje także na potencjał gospodarczy miasta poprzez zastosowanie koloru pomarańczowego, kojarzonego z elektrownią, z Polską Grupą Energetyczną oraz poprzez zastosowanie koloru brunatnego nawiązującego do węgla brunatnego.

Logotyp uzupełnia nowe hasło reklamowe “Bełchatów – tylko dobre re:akcje”. Konstrukcja sloganu jest nieprzypadkowa i w istotny sposób odzwierciedla nowy wizerunek miasta. Na uwagę z pewnością zasługuje przedrostek re, który w zapisie typograficznym z dwukropkiem „Re:” stanowi odwołanie do kodu społeczeństwa informacyjnego stosowanego w korespondencji elektronicznej typu e-mail, pojawiającego się automatycznie w tytule wiadomości w momencie odpowiadania na wiadomość wcześniej otrzymaną. Zastosowanie przedrostka re: w procesie budowy nowego wizerunku Bełchatowa wskazywać ma na skuteczne i efektywne odpowiadanie na wyzwania współczesności, na potrzeby mieszkańców, turystów i inwestorów. „Akcja” symbolizować ma wszelką aktywność Bełchatowa w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Połączenie przedrostka re: ze słowem akcja, czyli „re:akcja” podkreślać ma z kolei dynamizm, sprawność i efektywność miasta. Reakcja również jako reakcja na potrzeby mieszkańców, zgłaszane problemy, oczekiwania inwestorów.  

Logotyp i hasło wzbogaca odważna szata graficzna zastosowana we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych miasta, zaprojektowana na bazie kolorów wykorzystanych w znaku Bełchatowa. Całość materiałów reklamowych Bełchatowa łączy charakterystyczna linia symbolizująca energię, moc i dynamizm miasta, a także przekrój geologiczny ziemi ukazujący bogactwo złóż węgla brunatnego.

Bełchatów ma być kojarzony jako Paliwowo-Energetyczna Stolica Polski, stabilny ośrodek gospodarczy o atrakcyjnej ofercie inwestycyjnej. Bełchatów ma być identyfikowany jako miasto otwarte na ekologię, miasto sprawnie i efektywnie odpowiadające na potrzeby mieszkańców, turystów i inwestorów.

Więcej informacji dotyczących Strategii Marki Miasta Bełchatowa:

Urząd Miasta Bełchatowa

Wydział Promocji Kultury i Sportu

nr tel. 44 733 51 62, 733 51 63, 733 51 09

ul. Kościuszki 15

 

Ciekawostka:

>>> Prezentacja wizerunku Miasta Bełchatowa dostępna pod linkiem: https://belchatow.pl/wp-content/uploads/2013/08/wizerunek-42e.pdf.