Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaBełchatowskie podstawówki coraz bliżej OSE

Bełchatowskie podstawówki coraz bliżej OSE

 

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma objąć swym zasięgiem wszystkie szkoły w krajuOgólnopolska Sieć Edukacyjna ma objąć swym zasięgiem wszystkie szkoły w kraju

Symetryczny, szerokopasmowy światłowód, prędkość 100 Mb/s, gwarancja bezpieczeństwa, możliwość korzystania z najnowszych narzędzi cyfrowych – to tylko niektóre zalety Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która na dobre wchodzi do miejskich szkół. Wdrożenie całego systemu potrwa jeszcze kilka miesięcy.

 

 

Czym jest OSE? To program publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego pełna nazwa brzmi: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Jego pomysłodawcą jest Ministerstwo Cyfryzacji, a operatorem – NASK Państwowy Instytut Badawczy. OSE ma zapewnić wszystkim szkołom w kraju dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. W myśl rządowego programu każda szkoła powinna w XXI wieku posiadać takie podłączenie do sieci, które zapewni możliwość korzystania w trakcie nauki z najnowszych technologii, programów i narzędzi multimedialnych. Ważne jest zatem, by było ono szybkie, a OSE gwarantuje minimum 100 MB/s.

Cel programu jest jeden: wyrównać szanse edukacyjne dzieci, ich dostęp do wiedzy, nowoczesnych form kształcenia i zdobywania kompetencji. Projektowi towarzyszy hasło: „100 mega na 100-lecie”.

Przyłączenie do sieci OSE jest proste i nie wymaga nakładów finansowych. Na to, kiedy dana placówka zostanie podłączona, wpływ ma kilka czynników, a regulowane jest to ustalonym wcześniej harmonogramem. Planuje się, że ostatecznie w przeciągu czterech lat ministerialny szybki internet obecny będzie w około 30 tys. szkół, w blisko 20 tys. lokalizacji. Proces podłączania placówki, od momentu pojawienia się w niej operatora do zakończenia prac, może trwać maksymalnie pół roku.

Akcja przyłączania szkół do OSE na szeroką skalę rozpoczęła się w 2018 roku. Z każdym miesiącem systematycznie wzrasta liczba placówek korzystających z programu. Wśród nich są również niektóre bełchatowskie podstawówki. W kilku z nich, m.in. w SP nr 3, 4, 5 i 9 już zainstalowano urządzenia dostępowe. Trwają testy i próby uruchomienia programu. Stopniowo wdrażane są też wszelkie procedury związane z funkcjonowaniem OSE. Każda z placówek jest na nieco innym etapie. Są też u nas takie, które nadal czekają w kolejce, i tak np. SP nr 12 – zgodnie z harmonogramem – na podłączenie do ogólnopolskiej sieci liczyć może dopiero w 2020 roku.

Pierwsi użytkownicy zauważają zdecydowaną poprawę działania internetu. – Na ten moment OSE mamy w jednej z sal informatycznych. Zarówno nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe, jak i sami uczniowie zauważają zdecydowaną poprawę jakości pracy – mówi Magdalena Wojtasik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

Nie ma wątpliwości, że sprawnie działająca sieć będzie wspomagała proces kształcenia w szkole, ułatwi pracę uczniom, nauczycielom, a także administracji. – Wysoka przepustowość internetu na pewno nam się przyda. Na szeroką skalę w klasach 1-3 korzystamy na przykład z podręczników multimedialnych, używamy też tablic interaktywnych, mamy dziennik elektroniczny, korzystamy z różnorodnych filmów instruktażowych, edukacyjnych – a do tego wszystkiego faktycznie potrzebujemy dobrego, sprawnego i szybkiego połączenia z siecią – mówi Jolanta Fabiszewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie.

Dla szkół ważne jest również to, że internet z OSE jest przyjazny dla uczniów, a to dzięki profesjonalnym usługom zabezpieczającym. Program gwarantuje nie tylko ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, stałe monitorowanie zagrożeń i dbanie o bezpieczeństwo sieciowe, ale również ochronę użytkowników przed dostępem do niepożądanych treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

KZB

 

Minimalna prędkość nowego internetu wyniesie 100 MB/sMinimalna prędkość nowego internetu wyniesie 100 MB/s