Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - banery„Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”

„Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”

1

Wniosek pn. „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Podziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Cel główny projektu: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Bełchatowa.
Okres realizacji projektu: 18.06.2021r. – 31.12.2023r.
Wartość projektu: 12 683 587,20 zł
Wysokość dofinansowania: 9 910 021,08 zł – 85 %
Zakres rzeczowy projektu: Wykonanie i uruchomienie 401 mikroinstalacji OZE, w tym:
• 340 mikroinstalacji fotowoltaicznych,
• 54 pompy ciepła,
• 7 kotłów na biomasę,służących do pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i ciepło.