Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsBudżet miasta na 2024 r. uchwalony

Budżet miasta na 2024 r. uchwalony

Podczas grudniowej sesji procedowany był projekt uchwały dotyczący budżetu miasta na przyszły rok
Za nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Podczas grudniowych obrad uchwalono budżet miasta na 2024 r. Zdecydowano również o nadaniu nazwy dla łącznika Kopeckiego z ul. Okrzei, a także o wieloletnim programie osłonowym w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży. Mowa była też o zmianach w wysokości diet radnych miejskich.

Obrady rozpoczęły się uczczeniem minutą ciszy pamięci ofiar stanu wojennego. Uroczystości miejskie obchodziliśmy dzień wcześniej 13 grudnia.

Budżet miasta na 2024 r. uchwalony

Uchwalenie budżetu Miasta Bełchatowa na 2024 r. oraz  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 to najważniejsze dokumenty planistyczne miasta, nad którymi debatowano podczas grudniowej sesji.  

– Budżet tworzony był w czasie dużej niepewności dotyczącej kształtowania się polityki fiskalnej oraz sytuacji ekonomicznej, związanej z nadal trwającą wojną w Ukrainie. Zaplanowanie wydatków, zwłaszcza bieżących było niezwykle trudne. To z uwagi na rosnące koszty bieżącego utrzymania miasta, znacznie przekraczające tempo wzrostu dochodów bieżących – podkreślała prezydent Czechowska.

Budżet miasta na 2024 r., który został uchwalony, określa dochody w wysokości ponad 315 mln zł, a wydatki ponad 330 mln zł. Zadłużenie miasta na koniec przyszłego roku ma nie przekroczyć 16 proc. planowanych dochodów.  Deficyt operacyjny, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, wyniesie ponad 5 mln zł. Zostanie on pokryty m.in. nadwyżką budżetową z poprzednich lat. Uchwalony budżet miasta zabezpiecza 44 mln zł na inwestycje.

– Priorytetem w roku przyszłym będą inwestycje drogowe, a także służąca poprawie efektywności energetycznej, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania z tego źródła, na realizację w latach 2023 – 2025 zadań majątkowych wynosi ponad 53 mln zł i dotyczy realizacji 5 dużych inwestycji – poinformowała prezydent Mariola Czechowska.

To m.in. budowa kolejnych ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków, dalsza budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta, czy budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej. Miasto zbuduje również budowane nowe chodniki, a także przebuduje drogi dla pieszych i rowerów.   Zabezpieczono również blisko 750 tys. zł na realizację zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego. 

Nazwa dla łącznika ulic Kopeckiego z Okrzei

Podczas sesji radni dyskutowali na temat nadania imienia łącznikowi między Kopeckiego, a ul. Okrzei. Było kilka propozycji. Jedną z nich złożyła Młodzieżowa Rada Miejska. Zaproponowała, by nazwać łącznik imieniem Krzysztofa Krawczyka.  Inne propozycje to ulica imienia Zbigniewa Herberta, Jana Szelągowskiego czy al. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatecznie większością głosów radni zdecydowali, że ten łącznik nosił będzie nazwę Zbigniewa Herberta. 

Radni przyjęli również Wieloletni Program Osłonowy dla miasta Bełchatowa dotyczący dożywiania na terenie miasta dzieci i młodzieży na lata 2024-2028. Szczegóły programu, a także wszystkie projekty uchwał i wyniki głosowań dostępne są bechatow.esesja.pl.