Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Świadczenia dla rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Staszica 18  realizuje świadczenia na rzecz rodziny. Kontakt: sekretariat - tel.  44 635 51 00, fax: 44 635 28...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – formy pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie jest jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa realizującą politykę społeczną państwa, mającą  na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji...

Bełchatowska Karta Rodziny

Program "Bełchatowska Karta Rodziny" funkcjonuje od 2012 roku. Ma na celu umacnianie, wsparcie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, wsparcie...

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził Program pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych". Program wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci w  wieku do 18...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych i prywatnych firmach. Mowa tu o zniżkach...

Bełchatowska Karta Rodziny

W dniu 28.08.2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie została przyjęta zmiana Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia...

Sprawozdania z realizacji Bełchatowskiej Karty Rodziny

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2022 rok Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2021 rok Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2020...

Masz firmę? Przystąp do projektu Bełchatowska Karta Rodziny

Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, zaprasza właścicieli firm do włączenia się w realizację przedsięwzięcia pod nazwą Bełchatowska Karta Rodziny.   To doskonała okazja do promocji swojej działalności...