Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaEdukacja-dotacje

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Krasnala Hałabały w roku 2023 uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:...

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego z oddziałami integracyjnymi w roku 2023 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Dotacja dla szkół w ramach programu „Aktywna tablica”

W roku 2023 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Dotacja dla szkół w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

W roku 2023 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na...

Realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

logotypy 1

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie roku 2023 uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przyznane środki finansowe Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów przeznaczy na dofinansowanie wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach przyznanych środków zorganizowana zostanie wycieczka dla uczniów klas IV-VIII do ZOO we Wrocławiu, Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie, Hali Stulecia oraz zespołu historycznego centrum Wrocławia.  

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Przedszkole Samorządowe nr 7 im. Krasnala Hałabały w roku 2022 uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:...

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w roku 2022 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w roku 2022 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

Dotacja dla szkół w ramach programu „Aktywna tablica”

W roku 2022 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Dotacja dla szkół w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”

W roku 2022 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na...

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stefana Żeromskiego w roku 2021 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:...

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”

Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:...