Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Bełchatów pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego w wys. 469 735,52 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent...

„Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa – segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja”

Nazwa projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Bełchatowa - segreguj, oszczędzaj, dbaj! – IV edycja” Wartość całkowita: 63 050,00 zł Dotacja z WFOŚiGW z Łodzi: 47 335,00 zł Wkład własny: 15 715,00 zł Opis: W dniu 29.12.2022r....

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów w zabytkowym parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, została dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej...

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2023. Moduł II

Miasto Bełchatów po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł...

Zadania dofinansowane ze środków Gminy Bełchatów

Miasto Bełchatów w 2023 roku pozyskało środki z Gminy Bełchatów na realizację zadań: - "Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg" w wysokości 900 tys....

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 185 068,80 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka...

„Mieszkania chronione” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4...

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 63 134,40 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent...

„Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny”

Miato Bełchatów wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt "Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny". Zadanie, którego koszt opiewa na 47 016,00...

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4438/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój...

Dofinansowanie ze środków Gminy Bełchatów

Miasto Bełchatów otrzymało ze środków budżetu Gminy Bełchatów pomoc finansową na realizację czterech miejskich zadań:   Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg – dofinansowanie w...