Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaO mieścieZasłużeni dla miasta

Ks. prałat Janusz Krakowiak

Pierwszy tytuł Zasłużony dla Miasta Bełchatowa Rada Miejska Bełchatowa nadała 27 marca 2014. Pośmiertnie, za długotrwałą i godną najwyższego uznania działalność na rzecz Bełchatowa...

Marian Wójcik

Za wkład w wychowanie bełchatowskiej młodzieży, krzewienie historii miasta, fotograficzne dokumentowanie jego dziejów i działalność społeczność tytułem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa Rada Miejska w...