Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 27 lutego 2024 roku do dnia 29 kwietnia 2024roku  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie...

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu W dniu 16.02.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 20 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r. na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 13 lutego 2024 r. do 14 marca 2024 r. na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie...

Ogłoszenie o ustnym trzecim przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 13 lutego 2024 r. do 16 kwietnia 2024 r. na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie...

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 30 stycznia 2024 r. do 04 marca 2024 r. na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie...