Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsCentrum Rozwoju Kompetencji — nabór do szkoły branżowej i na kursy

Centrum Rozwoju Kompetencji — nabór do szkoły branżowej i na kursy

CRK ogłosiło nabór na rok szkolny 2024/2025
Trwa rekrutacja w Centrum Rozwoju Kompetencji. Zainteresowani podjęciem bezpłatnej nauki w szkołach branżowych II stopnia oraz podniesieniem kwalifikacji poprzez kursy, czas na zgłoszenie mają do 14 czerwca.

Branżowe Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, to bezpłatna edukacja na kierunkach poszukiwanych na rynku pracy. W związku z tym przygotowano propozycję na rok szkolny 2024/2025. Są to kierunki: technik automatyk oraz technik spawalnictwa.  Z oferty mogą korzystać również mieszkańcy Bełchatowa.

Zainteresowani, czas na złożenie dokumentów mają do 14 czerwca, do godziny 15.30. Mogą to zrobić osobiście w sekretariacie Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, w godz. 7:30-15:30. Można wysłać również listownie zgłoszenie na adres CRK.

Niemniej jednak, w tym wypadku od kandydatów wymaga się posiadania dokumentów potwierdzających ukończenie Szkoły Branżowej I stopnia w tym samym kierunku, w jakim ubiegają się o przyjęcie. CRK o wynikach naboru poinformuje 19 lipca. Od 23 lipca do 5 sierpnia Centrum Rozwoju Kompetencji przeprowadzi nabór uzupełniający.  

Rekrutacja do Centrum Rozwoju Kompetencji

Dodatkowo centrum prowadzi nabór na kursy podnoszące kwalifikację. Tu CRK w ofercie ma następujące kierunki:

  • Technik automatyk – kwalifikacja ELM.04,
  • Technik ochrony środowiska – kwalifikacja CHM.05,
  • Technik gospodarki odpadami– kwalifikacja CHM.07,
  • Technik elektryk – kwalifikacja ELE.02., ELE.05,
  • Technik spawalnictwa – kwalifikacja MEC.03., MEC.10,
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – kwalifikacja ELE.10, ELE.11,
  • Technik programista – kwalifikacja INF.03, INF.04.

Przede wszystkim, ta oferta skierowana do szerszej grupy osób. Bezsprzecznie z kursów mogą skorzystać osoby dorosłe, absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny) czy aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Ze szkoleń mogą skorzystać osoby bezrobotne, chcące wrócić na rynek pracy i uzyskać nowe kwalifikacje. Z kursów mogą również skorzystać pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca. Szczegółowe informacje oraz kwestionariusze dostępne są dostępne na stronie Centrum Rozwoju Kompetencji.