Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaCzas na rekrutację do zerówek i klas pierwszych

Czas na rekrutację do zerówek i klas pierwszych

Miasto rusza z rekrutacją do miejskich przedszkoli, zerówek w szkołach i klas pierwszych Miasto rusza z rekrutacją do miejskich przedszkoli, zerówek w szkołach i klas pierwszych

 

8 lutego rusza nabór do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w miejskich podstawówkach. Potrzebne wnioski można pobrać w każdej ze szkół, a także z ich oficjalnych stron internetowych. Czas na złożenie dokumentów rodzice mają do 17 marca.

 

Listy dzieci przyjętych mają być ogłoszone 24 marca. Przez kolejne dni – do 29 marca rodzice będą mieć czas, aby potwierdzić, że ich pociecha będzie uczęszczać do danej placówki. Ostateczne listy uczniów poszczególnych oddziałów poznamy 30 marca.

 

Nabór rusza tak wcześnie, aby jak najszybciej magistrat mógł poznać liczbę dzieci, które od września rozpoczną edukację – czy to w przyszkolnych zerówkach, czy klasach pierwszych. – Mając takie dane, możemy rozplanować wszystko tak, by optymalnie zabezpieczyć potrzeby najmłodszych uczniów i rodziców – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za sprawy oświatowe.  

 

 

Zasady naboru do szkolnych zerówek

 

Zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole, obowiązywać nas będą te same kryteria jak w przypadku naboru przedszkolnego. Zasady naboru narzuca ustawa „Prawo oświatowe”, zaś w drugim etapie tzw. kryteria lokalne. W pierwszej kolejności będą więc rekrutowane dzieci mieszkające w Bełchatowie, wychowujące się w rodzinach wielodzietnych, zastępczych, a także tych, w których występuje niepełnosprawność. W grupie tej znajduję się również maluchy wychowywane przez jednego z rodziców. W drugim etapie rekrutacji komisja będzie brać pod uwagę wspomniane już kryteria lokalne. Wśród nich to, czy oboje rodziców jest zatrudnionych, prowadzi działalność gospodarczą czy też uczy się w systemie dziennym. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznawane będą m.in. za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od przedszkola – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 km od wskazanego przedszkola. Plusem może być też to, że w danej placówce uczy się rodzeństwo kandydata.

 

Jeśli zajdzie taka potrzeba miasto uruchomi również rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Przewidziana jest ona na początek sierpnia.  

 

>>> Czytaj artykuł: Rusza nabór do miejskich przedszkoli

 

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych – szczegóły

 

W przypadku naboru do klasy pierwszej trzeba pamiętać o obowiązującej rejonizacji. Oznacza to, że do danej placówki najpierw będą przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze uzupełniającym, ale tylko wtedy, gdy będą jeszcze wolne miejsca.

 

Przy naborze pod uwagę brane jest również, czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo kandydata oraz czy dziecko obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w danej placówce. Ważne może okazać się też to, czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie, wspierający rodziców w opiece nad wnukami. Wśród kryteriów branych pod uwagę znajduje się również orzeczenie dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Co ważne, wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej powinni też złożyć rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce działającej w danej szkole podstawowej.

 

Druki rekrutacyjne można pobrać w każdej podstawówce oraz z ich stron internetowych. Trzeba pamiętać, że wśród wymaganych do złożenia dokumentów są m.in. wniosek o przyjęcie, akt urodzenia, a także – w zależności od przypadku – zaświadczenie o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka czy też orzeczenie o niepełnosprawności w rodzinie.

 

Miasto zaplanowało także rekrutację dodatkową – uzupełniającą. Rozpocznie się ona 8 czerwca, zakończy zaś 26 sierpnia.

 

 

ADA