Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Remont dyżurki Straży Miejskiej powinien zakończyć się jeszcze w wakacje

 Przebudowa ścian wewnętrznych, montaż specjalnej szyby – dyżurka Straży Miejskiej przechodzi remont podyktowany głównie względami bezpieczeństwa. Jednocześnie modernizowane jest centrum obsługi monitoringu, tak by spełniało wymogi RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Prace realizowane są dzięki miejskiemu wsparciu w wysokości 30 tys. zł.

 Miejski monitoring pozwala chronić mieszkańców i miejską infrastrukturę Bełchatowska Straż Miejska będzie mogła jeszcze skuteczniej walczyć z aktami wandalizmu. Wszystko dzięki wsparciu miasta, które przekaże 30 tys. zł na modernizację centrum obserwacji monitoringu do wymogów RODO. Dodatkowych 20 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup dwóch paralizatorów i przeszkolenie strażników.

 Dzięki miejskiemu wsparciu w Bełchatowie będzie więcej patroli policyjnych30 tys. złotych trafi do bełchatowskiej policji. Dzięki temu w wakacje policjanci będą mogli pełnić dodatkowe piesze patrole zarówno na bełchatowskich osiedlach, jak i w centrum przy okazji weekendowych imprez. Wsparcie dla policji to nie jedyny temat kwietniowej sesji rady miejskiej. Radni przyjęli także m.in. regulamin korzystania z miejskiej toalety.

 Centrum obserwacji monitoringu miejskiego działa przez całą dobęWzmożona czujność Straży Miejskiej oraz częste patrole na ulicach Bełchatowa mają zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli. Z kolei codzienna kontrola miejskich parków, skwerów, a także placów zabaw to już działania podejmowane przez funkcjonariuszy na rzecz wszystkich mieszkańców.

 Komendant Straży Miejskiej przedstawił raport z działalności służby za 2018 rokPonad 13 tys. interwencji i kontroli (ok. 4 tys. na wniosek mieszkańców), które zakończyły się nałożeniem 140 mandatów oraz 36 wnioskami do sądu, do tego ponad 6 tys. kontroli infrastruktury miejskiej, placów zabaw, placówek oświatowych, parków i osiedli – to tylko część ubiegłorocznych działań strażników miejskich. Podczas marcowej sesji radni przyjęli raport z działalności Straży Miejskiej za 2018 rok, z którego wynika, że współdziałanie służb miejskich i państwowych pozwala skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców Bełchatowa.

 fajerwerki 3433Strażnicy miejscy i policjanci kontrolują punkty sprzedaży sztucznych ogni. Takie mieszkane patrole będzie można spotkać w mieście do sylwestra.

 straz miejska 3751 Wraz z pierwszym dzwonkiem w pobliżu szkół pojawią się patrole straży miejskiej - także rowerowe. Wszystko po to, aby uczniowie mogli bezpiecznie dotrzeć na lekcje. Przez ostatni tydzień wakacji strażnicy, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i pracownicy Urzędu Miasta w Bełchatowie sprawdzili otoczenie bełchatowskich szkół i przedszkoli pod kątem bezpieczeństwa.

O finansowym wsparciu dla bełchatowskiej policji mają rozmawiać miejscy radni podczas najbliżej sesji, 24 maja. Zajmą się także sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obrady tradycyjnie odbędą się w Sali Herbowej magistratu. Początek o godz. 11:00.

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. 
Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 
Podstawowe cele monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa to:

- jakość  świadczenia usług, 

- ochrona bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrona porządku publicznego.

- poprawa bezpieczeństwa klientów oraz pracowników Urzędu Miasta,

Miasto kupiło stację meteorologicznąNa dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 15 zamontowana została stacja meteorologiczna, dzięki czemu monitorowane będą podstawowe zjawiska pogodowe w mieście. Chodzi głównie o pomiar standardowych parametrów określających stan pogody. Głównym celem kupna urządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.


Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych bełchatowskiego Urzędu Miasta korzysta z komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jednak dzięki nowej stacji meteorologicznej możliwe będzie uzyskanie dokładnych informacji potwierdzających zakres prognozowanych dla Bełchatowa zjawisk atmosferycznych. Stacja mierzy temperaturę i uśrednia temperaturę odczuwalną, ponadto dokonuje pomiarów wysokości ciśnienia, prędkości i kierunku wiatru a także intensywności opadów.

Straż Miejska w Bełchatowie jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie 20 grudnia 1991 r., która weszła w życie 1 lutego 1992 r. I to właśnie od tej tej daty Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność. 

 

Ramy prawne działalności Straży Miejskiej, jej uprawnienia i podstawowe zadania określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich, Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).  W ciągu ponad dwudziestu lat swojego funkcjonowania formacja ulegała przeobrażeniom i rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu swojej służby, realizując oczekiwania mieszkańców i zapewniając sprawne funkcjonowanie miasta w oparciu o priorytety formułowane przez prezydenta miasta i radę miejską.

Dzięki wzmożonym patrolom pieszym policji i straży miejskiej w mieście jest zdecydowanie bezpieczniej. Spory udział w tym ma prezydent Mariola Czechowska. To właśnie dzięki jej staraniom do bełchatowskiej komendy policji trafiło 86 tys. złotych.

Poniżej lista wybranych stron internetowych, na których warto szukać informacji o szeroko pojętym bezpieczeństwie i porządku publicznym. Wśród nich są adresy internetowe m.in. różnych instytucji w tym rządowych, policji oraz polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych.

 

Instytucje rządowe:

 

    * Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.mswia.gov.pl  - na stronie m.in. znajdują się dokumenty dotyczące działalności samorządu terytorialnego, mniejszości narodowych oraz informacje związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

    *  Ministerstwo Obrony Narodowej
www.wp.mil.pl  - na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej m.in. udostępniane są informacje związane z bezpieczeństwem militarnym naszego kraju, współpracy międzynarodowej oraz polityki obronnej RP. Na stronie można również znaleźć informacje dotyczące polskiego wojska i jego uzbrojenia.

Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.
 
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się:

- systemy alarmowe miast,

- centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,

- radiowęzły radiolinii przewodowej,

- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych,

- sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itp).

 

Poniżej opisane są trzy rodzaje alarmów: o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska, powietrzny i o skażeniach. Przedstawione są również infromacje w jakim celu jest ogłaszany, jaki dźwięk go sygnalizuje, co należy zrobić aby uchronić się przed niebezpieczeństwem.

Jak się zachować, gdy jesteś świadkiem wypadku? Kogo poinforować o zagrożeniu i jakie informacje należy przekazać? jak powinno wyglądać zgłoszenie do służb ratunkowych? Czym zajmują się poszczególne jednostki ratownicze? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć właśnie w tej zakładce.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

 

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112,

 

- Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie tel. 997, 112, 44 635 52 11,

 

- Pogotowie Ratunkowe w Bełchatowie tel. 999, 44 733 14 46,

 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 998,  44 633 82 00,

 

- Straż Miejska w Bełchatowie tel.  986, 44 635 63 00,

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bełchatowie tel. 44 635 45 98,

 

- Pogotowie energetyczne tel. 991,

 

- Pogotowie gazowe tel. 992,

 

- Pogotowie ciepłownicze tel. 993,

 

- Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 44 633 83 06.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl