Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Cafe Senior zacma 4174Punkt Informacji Prozdrowotnej to zadanie, które uwzględnione zostało w Programie Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022, w oparciu o liczne sygnały o potrzebie jego utworzenia. Nadrzędnym celem Punktu jest zwiększenie dostępu mieszkańców do edukacji prozdrowotnej.

 

Punkt zorganizowany jest w lokalu przy ul. Energetyków 6 i czynny- zgodnie z harmonogramem, a skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bełchatowa- tych najmłodszych do najstarszych.

To tutaj można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki zdrowia, zdrowego stylu życia, wziąć aktywny udział w wykładach i akcjach profilaktycznych, wymienić się doświadczeniem i wiedzą.

Założeniem Punktu jest również integracja środowiska lokalnego poprzez stworzenie nieformalnych grup wsparcia- np. rodzin/opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera/z chorobami otępiennymi, chorych na stwardnienie rozsiane, rodziców dzieci autystycznych, osób niewidomych i niedowidzących, osób z chorobami onkologicznymi.

Punkt Informacji Prozdrowotnej to nowa inicjatywa, która służyć ma wszystkim mieszkańcom Bełchatowa chcącym uzyskać wiedzę o zdrowiu.

Formuła Punktu jest otwarta- tematyka podejmowanych działań wynikać będzie ze zdiagnozowanych i zgłaszanych potrzeb. Zaproponowany harmonogram to wstępna oferta.

 

Zapraszamy!

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl