joombig banner rotation images

Menu

FE POPC poziom pl 1 rgb

 

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Umowa o powierzenie grantu nr 639/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Beneficjent – Miasto Bełchatów


Cel projektu - zapewnienie uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.


Kwota dofinansowania – 98 000,00 zł


Szkoły objęte wsparciem:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi,
ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW, ul. Sienkiewicza 25, 97-400 Bełchatów
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Szkolna 10, 97-400 Bełchatów
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi, os. Dolnośląskie 112 a, 97-400 Bełchatów
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, os. Dolnośląskie 204 a, 97-400 Bełchatów
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Budryka 7, 97-400 Bełchatów
8. Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi, ul. Słowackiego 8, 97-400 Bełchatów.

 

www.mapadotacji.gov.pl

ue2

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Aktywny Start”.

Wartość projektu ogółem wynosi 85 033,75, w tym 71 803,75 zł pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 do potrzeb dzieci, stworzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.08.2019 roku do 26.06.2020 roku.

ue

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie”.

Wartość projektu ogółem wynosi 202 703,59 zł, w tym:

- 162 162,87 zł pochodzi z dofinansowania z EFS

- 40 540,72 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez szkołę i nadanie jej wymiaru europejskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną
23 mobilności w formie szkoleń, kursów metodycznych i metodyczno-językowych.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku.

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5im. Jana Brzechwy.

Wartość ogólna zadania wynosi 34 409,00 zł z czego:

- 29 909,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 4 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, nabywanie właściwych postaw wobec przyrody i ochrony środowiska.

Realizacja zadania przewiduje zajęcia edukacyjne, akcje ekologiczne, wycieczki, warsztaty terenowe, konkursy ekologiczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Po co komu woda ?” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Wartość ogólna zadania wynosi 20 000,00 zł z czego:

- 17 600,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 2 400,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania rolą wody w przyrodzie, uświadamianie jak ważna jest dla zrównoważonego rozwoju ochrona zasobów wodnych Ziemi.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne oraz przeprowadzone liczne konkursy.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 20.06.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą
w Bełchatowie”.

Wartość ogólna zadania wynosi 30 000,00 zł z czego:

- 25 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z przyrodą oraz z jej zjawiskami poprzez aktywny i bezpośredni z nią kontakt.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne związanych z edukacją ekologiczną oraz przeprowadzone liczne konkursy.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 54 998,00 zł z czego:

- 49 498,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.07.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 45 850,00 zł z czego:

- 40 850,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, monitora interaktywnego, projektora multimedialnego.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 13.01.2020 roku do 29.05.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – Trójka – Laboratorium przyrodnicze” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 47 000,00 zł z czego:

- 42 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio 

z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 02.01.2020 roku do 22.08.2020 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

SP3 plac zabaw 7719Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie: „Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie na bazie placu zabaw”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 92 960,00 zł z czego:

  • - 50 000,00 złpochodzi z dotacji
  • - 42 960,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Celem projektu jest utworzenie placu rekreacyjno – sportowego na bazie byłego placu zabaw. Realizacja zadania polega na położeniu nawierzchni spełniającej warunki bezpieczeństwa dzieci, zamontowaniu urządzeń rekreacyjno – sportowych, tj: bujak, kładka sprawnościowa, zręcznościowy plac oraz przeplotnia.

Nowy plac rekreacyjno - sportowy pozwoli dzieciom aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu.

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogrodowe ekoprzygody” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

Wartość ogólna zadania wynosi 48 000,00 zł z czego:

- 43 200,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   4 800,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Realizacja projektu polega na utworzeniu ogródka dydaktycznego poprzez zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego tj. zegar słoneczny, stacja meteorologiczna, stacja pogodowa, domek dla owadów, gry dydaktyczne oraz zakup roślin m.in. krzewów i bylin.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020